Tjänstepension för egenföretagare
Tjänstepension för egenföretagare

Tjänstepension för egenföretagare

  • Enkel digital administration
  • Sjukförsäkring samtidigt som du sparar till pension
  • Du är försäkrad dygnet runt

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad innehåller vår tjänstepension för egenföretagare?

Kompletterar ersättning från Försäkringskassan och täcker inkomstbortfall vid en längre tids sjukskrivning. I försäkringen ingår förebyggande hälsotjänster och insatser. 

Ersätter kostnader i samband med olycksfall. Ger engångsbelopp om skadan leder till nedsatt arbetsförmåga. Gäller dygnet runt.

Ger ekonomisk trygghet för din familj om du avlider före 65 års ålder.

Vid längre tids sjukskrivning betalar vi premien för ditt sparande i din tjänstepension.

Ge dig själv en bra pension

Tjänstepensionen är en viktig del av din pension. Den kan utgöra 25 – 50 procent av den totala pensionen. Hos oss kan du som har ett företag teckna en bra tjänstepension och försäkring i samma paket.

Vad kostar det?

Det förvalda beloppet motsvarar en kollektivavtalad tjänstepension som är 4,7 procent av en schablonlön på 25 000 kronor. Men du kan naturligtvis välja vilket belopp du vill spara per månad.

Var placeras pengarna?

Förvald fond är Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans. Utbetalningstiden är som standard 10 år.

Bekväm Fond Balans

Vill du ha tilläggsförsäkring?

Om du vill öka skyddet kan du lägga till en sjukvårdsförsäkring för egenföretag. Den ger dig tillgång till privata specialistläkare och du slipper onödig väntan i vårdköer.

Det ingår förebyggande hälsotjänster och effektiv rehabilitering. 

Sjukvårdsförsäkring för egenföretagare

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om tjänstepension egenföretagare