Samhällsengagemang

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Samhällsengagemang hos Dalarnas Länsförsäkringsbolag

Sponsring

Den sponsrade verksamheten skall ha en koppling till Dalarnas län. Vår ambition är att nå såväl publik som utövare/medlemmar med våra insatser. 

Vi ska  inför våra ägare/kunder kunna försvara våra sponsringsinsatser och vi ska framstå som en stark och seriös affärspartner inom länet. Alla samarbeten ska ge bägge parter ett affärsmässigt utbyte.

Hörnstenarna i Dalarnas Försäkringsbolags sponsringspolicy är:

 • Lokal närvaro
 • Samarbete
 • Affärsmässighet
 • Långsiktighet

Vi avstår från att ta stor aktiv del i utveckling av sponsringssamarbete. Utveckling av koncept och avtal skall komma från sponsormottagaren.

Beslut om inkomna sponsringsansökningar fattas en gång per kvartal, i februari, maj, september och november.

Om en aktiv utövare eller ledare inom sponsrad verksamhet ertappas med hantering eller nyttjande av dopningklassat preparat äger vi rätt att säga upp ingånget avtal med omedelbar verkan.

Ansök om sponsring här

Vi sponsrar inte

 • Aktiviteter av tillfällig natur t.ex. events, cuper, turneringar
 • Föreningar/förbund vars verksamhet inte ligger i linje med Dalarnas Försäkringsbolags värderingar
 • Föreningar/förbund med religiös eller politisk inriktning
 • Verksamheter med höga personskaderisker (t. ex kampsport)
 • "Smala verksamheter" med få utövare och med litet publikt intresse
 • Motorsport

UngDomare

Dalarnas Försäkringsbolag är aktiva som sponsorer över hela Dalarna, inom många olika idrotter och föreningar, men har saknat ett eget lokalt koncept. I takt med den allt aggressivare attityden och bemötandet av unga domare inom flera olika sporter, aktualiserades frågan; vem står på de unga domarnas sida? Då föddes idén till konceptet UngDomare.

En ung domare vågar stå upp för rätt och fel, klarar av att ta snabba beslut och lösa konflikter. En ung domare gillar både fysisk träning och att lära sig reglerna. För att förstå vad som kan stärka unga domare har vi genomfört en workshop tillsammans och hittat fram till ett innehållsrikt och passande koncept.

Målet med konceptet:

 • Synliggöra unga domare
 • Stärka unga domare i sin roll
 • Skapa gemenskap

Läs vidare om vårt koncept UngDomare


Reflexvästar till förskolebarn

Vårt mål är att minska antalet skador i Dalarna. Ett sätt att minska riskerna i trafiken för barn är att använda reflexvästar. Det vet vi att ni inom förskolan är duktiga på.

Därför erbjuder vi förskolor att kostnadsfritt beställa reflexvästar till förskolans barn.

Klicka på länken nedan, fyll i skolans uppgifter och välj hur många västar du vill ha i respektive färg och storlek.

Observera att:

 • Du kan inte skicka flera beställningar för varje avdelning, endast förskolans namn och ett gemensamt telefonnummer.
 • Privatpersoner kan inte beställa reflexvästar kostnadsfritt.
 • Erbjudandet gäller enbart förskolor i Dalarnas län.


Dalarnas Akademi

Dalarnas Försäkringsbolag bidrar till att stärka länet på olika sätt. Som en del i detta togs 2010 initiativet att skapa en kvalificerad ledarskapsutbildning tillsammans med bland annat Högskolan Dalarna. Resultatet blev Dalarnas Akademi.

Syftet är att genom utveckling av ledare och chefer bidra till långsiktig konkurrenskraft för företag och organisationer i Dalarna. För goda ledare skapar tillväxt och framtidstro.