Året på Dalarnas

Läs mer om Dalarnas 2018
Årsredovisning 2018

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Anette Granberg - Chef HR

Under året som gått har vi fokuserat på ledarskapet och bl a satsat på en utbildning i Coachande Ledarskap med mycket positivt resultat. Syftet med utbildningen var att stärka förmågan att hantera alla typer av samtal. Cheferna har genom utbildningen fått..

Mats Johansson - Bankchef

Svenskt Kvalitetsindex som årligen undersöker kundnöjdheten i vår bransch visar att Länsförsäkringar även under 2018 behåller vår position som banken med den sammantaget högsta kundnöjdheten bland företags- och privatkunder. För Dalarnas Försäkringsbolag..

Marie Eriksson - Chef Kommunikation/Hållbarhet

Det finns mycket att glädjas åt under 2018. Bland annat gäller det hur vi nått fram till dalfolket
i kommunikationen om vår återbäring, där vi ville inspirera till att vara rädda om sig själv och andra, både i trafiken och där hemma. Att förtroendet för vårt bolag från..

Ola Berglund - Skadechef

Snö, vatten, eld. Vardagsmat på en skadeavdelning, men 2018 i sådan omfattning att åtminstone de första sju månaderna måste betecknas som lätt dramatiska. Snömängderna skapade inte bara en extrem trafiksituation med rekordartat antal bilskador, dessutom fick..

Ingrid Fröjd - Chef Affärsstöd

Affärsstöds övergripande uppdrag är att leverera stöd och service avseende IT, säkerhet, fastighet, kontorsservice samt regelverks- och verksamhetsstöd. Med ett högt kundtryck och ökad personalstyrka har vi på Affärsstöd de senaste åren arbetat..

Johan Sundström - Chef Affärsområde Privat

Under 2018 har vi anpassat vår försäkringsverksamhet enligt den nya lagen IDD. Den nya lagen innebär att alla som arbetar med försäkringsdistribution måste ge kunderna mer omfattande information om både produkter och tjänster de tänker sälja till kunderna..

Maria Freiholtz - Ekonomichef

Under året som gått har vi arbetat aktivt och stöttande för att underlätta våra affärsområden i deras arbete mot våra kunder, så att de erbjuds rätt produkter.Vi har fokuserat på implementeringen av en ny Beslutsstödsportal för att få bättre beslutsunderlag. Där..

Thomas Norgren - Chef AO Företag till 31 dec 2018 Johan Hellrup - Chef AO Företag från 1 jan 2019

Trots redan mycket höga marknadsandelar så kan vi nu summera ytterligare ett år med ökad marknadstäckning. Årets vinnare var vårt bestånd av tunga lastbilar som ökade med 2,3 %-enheter till fantastiska 67,6 %..

Anders Saeter - CIO/Kapitalförvaltningsansvarig

Som kapitalförvaltningsansvarig är mitt uppdrag att förvalta Dalarnas Försäkringsbolags placeringsportfölj (bolagets värdepappersinvesteringar). I och med att vi är kundägda är vi särskilt måna om att ta lagom mycket risk för att uppnå våra mål. För mycket risk gör att vi..