Försäkring för växthusföretag

Branschförsäkring anpassad till ditt företag

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Samla din ekonomi och dina försäkringar på ett och samma ställe så att du får mer tid över till annat. Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om växthusföretagsförsäkring

Har du verksamhet utomlands?

Genom vårt medlemskap i INI (International Networks of Insurance) kan du få service i 120 länder om du har din företagsförsäkring hos oss.

Läs mer om INI

Försäkring för växthusföretag

Till dig som driver en handelsträdgård eller ett trädgårdsmästeri erbjuder vi en försäkring som är speciellt utformad för branschens unika förutsättningar och villkor, oavsett om du är småföretagare eller har fler än fem anställda.

Grundskyddet i försäkringen omfattar

  • Egendomsförsäkring som gäller vid skador på egendom, exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och läckage av vatten 
  • Hyresförlust efter egendomsskador
  • Ansvarsförsäkring som gäller vid skadeståndskrav vid sak- eller personskador
  • Rättsskyddsförsäkring som gäller för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister
  • Krisförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring

Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din företagsförsäkring

Din företagsförsäkring ger dig ett grundläggande skydd för din verksamhet. Utöver grundskyddet finns en rad kompletterande tilläggsförsäkringar som du kan teckna, utifrån ditt företags specifika behov eller de särskilda krav som ställs i lagar eller standardavtal.

Storm- och hagelförsäkring för växthus och växthusväxter 

Försäkringen ersätter skador på växthus, egendom i växthus samt växthusväxter som orsakats av storm eller hagel. Den ersätter även ekonomiska förluster vid driftstörningar på grund av skadorna. 

Storm- och hagelförsäkring – förköpsinformation

Snötrycksförsäkring för växthus och växthusväxter

Försäkringen ersätter skador på växthus, egendom i växthus samt växthusväxter som orsakats av snötryck. Den ersätter även ekonomiska förluster vid driftstörningar på grund av skadorna.

Snötrycksförsäkring - förköpsinformation

Maskinskadeförsäkring 

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador som maskinhaverier och axelbrott på exempelvis pannanläggning, byggnadsinventarier och maskinerier. Den ersätter även ekonomiska förluster vid driftstörningar på grund av skadorna.

Maskinskadeförsäkring - förköpsinformationVillkor & förköpsinformation

Viktig information om försäkring för växthusföretag

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.