Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för konsultföretag och andra tjänsteföretag

En försäkring för sitt företag är en trygghet när något oförutsett inträffar – brand, skadegörelse och driftstörning är bara några exempel. Likaså om du blir skadeståndsskyldig. Kontakta oss så berättar vi mer och tar fram ett prisförslag.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Försäkring för tjänsteföretag

Oavsett om du är it-konsult, jurist eller designer. Vi hjälper dig med en försäkring som motsvarar det skydd som just du och ditt företag har behov av. Varken mer eller mindre.

Kontakta oss för att köpa försäkring

Nybliven företagare?

Har din företagsresa precis startat? Grattis! Vi förstår att det är spännande och att du vill lägga mycket tid på det som är roligt. Med vår starta företagsförsäkring kan du snabbt komma igång med verksamheten och känna dig lugn med att ha en försäkring som täcker det mesta du och ditt företag kan råka ut för.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll

Ersätter skador på lös egendom som maskiner och datorer som orsakats av exempelvis brand, inbrott, skadegörelse eller vattenläckage.

Ersätter skadestånd vid personskador och skador på föremål. Försäkringen kan täcka upp för det skadestånd du är skyldig att betala, men även för de kostnader som uppstått i samband med utredning och förhandling.

Ersätter kostnader och förluster vid driftstörningar som i sin tur orsakar avbrott i verksamheten.

Ersätter ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

*Ingår för dig som har en Småföretagsförsäkring - tjänsteföretag.

Virusattacker och dataintrång i våra system blir allt vanligare och ofta är följderna kostsamma. Med dataskyddsförsäkringen får ditt företag experthjälp dygnet runt, även vid minsta misstanke om att något hänt.

*Dataskyddsförsäkringen är ett tillägg till din företagsförsäkring och ingår automatiskt för de allra flesta företagen.


Därför företagsförsäkring

Skyddar föremål som tillhör företaget

Om du vill vara säker på att din jobbdator, din jobbmobil och andra saker som tillhör företaget är skyddade om olyckan är framme, är det viktigt att du har en företagsförsäkring. Din hemförsäkring ger inget skydd om dina saker tillhör företaget.

Skydd om du blir skadeståndsskyldig

Om du skulle göra ett misstag som kommer att kosta din kund pengar eller om du hamnar i en tvist och blir skadeståndsskyldig, ger företagsförsäkringen dig skydd.

Skydd om du förlorar intäkter på grund av driftstörning

Om din dator skulle gå sönder och du missar värdefull arbetstid, eller om verksamheten blir lidande på grund av ett elavbrott, kan du få ersättning från företagsförsäkringen.


Tilläggsförsäkringar - anpassa försäkringen efter ditt behov

Utöver grundskyddet du får i din företagsförsäkring har du möjlighet att komplettera med försäkringar som täcker ditt specifika behov. 

Tilläggsförsäkringar

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

Försäkringen gäller vid skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada som är en följd av företagets verksamhet.

Förköpsinformation om Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Försäkringen gäller vid skadeståndskrav för person-, sak eller ren förmögenhetsskada enligt det speciella ansvar som grundas på standardavtalet ABK eller liknande.

Förköpsinformation om Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Försäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller avlida.

Förköpsinformation om Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen gäller vid skada när arbetstagare gjort sig skyldig till exempelvis förskingring, bedrägeri eller stöld.

Förköpsinformation om Förmögenhetsbrottsförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Vid tjänsteresa ersätter försäkringen bland annat kostnader till följd av sjukdom, vissa akuta tandbesvär eller olycksfall. I försäkringen ingår också ersättning om resgods skadas eller försvinner.

Förköpsinformation om Tjänstereseförsäkring


Villkor & förköpsinformation

Här hittar du villkor, förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut så att du har det tillgängligt.

Kontakta oss om du har frågor