Kapitalförsäkring
Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring

Med en kapitalförsäkring kan du skapa ekonomisk tillväxt i ditt företag, bygga långsiktiga pensionslösningar och skapa trygghet för dig och din familj.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform som passar bra för långsiktigt sparande. Du kan antingen själv välja fonder eller så gör vi det åt dig.

Med en kapitalförsäkring kan du försäkra ditt företag mot de ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma om en nyckelperson i företaget blir långvarigt sjuk eller dör. Försäkringen kan även ge dina närmaste ekonomiskt skydd.

Kontakta oss om du vill veta mer

Så använder du kapitalförsäkringen

Med en kapitalförsäkring kan du bygga upp ett kapital i företaget, som sedan kan användas för exempelvis investeringar.

Det kan också vara ett bra sätt att investera företagets överlikviditet i eftersom du bland annat kan lyfta tillbaka det in i bolagets verksamhet eller avsätta delar av överskottet till pensionen för dig och din familj. Pengarna betalas skattefritt ut till företaget - antingen löpande under en viss tid eller som ett engångsbelopp. Avsättningen är inte avdragsgill.

Man kan också använda kapitalet till att lösa ut en delägare. Försäkringen kan vara pantsatt till din förmån och är då under vissa förutsättningar skyddad vid företagets konkurs. Prata gärna med din försäkringsrådgivare och din revisor om vad en företagsägd kapitalförsäkring kan innebära för just ditt företag.

Du betalar ingen kapitalvinstskatt

När du sparar i en kapitalförsäkring behöver du inte betala kapitalvinstskatt på vinster. Du betalar istället en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde samt på gjorda inbetalningar. Det innebär att du inte behöver deklarera varken uttag eller fondbyten.

Reflex fondkapital

Kapitalförsäkring med fondförvaltning

Reflex fondkapital är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex fondkapital har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att vi betalar ut försäkringens värde till dina efterlevande om du skulle avlida.

Ingen insättningsavgift men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer.

Avgifter
Engångsinbetalningar, kronor Årsavgift, kronor Kapitalavgift, % av kapitalet
 – 249 999 0 0,65
250 000 – 999 999 0 0,65
1 000 000 – 0 0,65

Ingen insättningsavgift tillkommer men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer priserna ovan.

Riskinformation

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker vid fondsparande