Valberedning

Valberedningen består av fem ledamöter och de ska till bolagsstämman lämna förslag till val av ordförande, övriga ledamöter i styrelsen och revisor(er) samt lämna förslag på arvode och övriga ersättningar för styrelsen och fullmäktige. Vid val av fullmäktige lämnar valberedningen förslag på ledamöter.

Valberedningen består idag av :

  • Knut Hessbo
  • Magnus Henriksson
  • Ann Nilsson
  • Henrik Svensson
  • Elin Runbert 

De intresseanmälningar som kommer in till fullmäktige vidarebefodras till Valberedningen.

Instruktion för valberedningen hittar du här