Sju nya fonder i Länsförsäkringars utbud

– Den 22 maj lanserar vi sju nya fonder för våra pensionskunder inom fondförsäkring. Detta skapar ytterligare valfrihet och fler ansvarsfulla alternativ. Alla fonder främjar hållbarhet och två av fonderna har dessutom hållbarhet som mål, säger Fredrik Källström, chef Investeringserbjudandet, Länsförsäkringar Fondliv.

Fredrik Källström
Foto: Adrian Leopoldsson Länsförsäkringar

Länsförsäkringars pensionskunder får nu ytterligare alternativ inom flera olika kategorier.

Det är exempelvis en hållbarhetsinriktad global tillväxtmarknadsfond från Schroder, en så kallad Impactfond, som har extra fokus på att bidra till den hållbara omställningen via påverkansarbete samt ytterligare en tillväxtmarknadsfond som fokuserar på hållbara lösningar från East Capital, säger Fredrik Källström.

Dessutom inkluderas en fond med inriktning mot konsumentvaror från Fidelity, en fond med inriktning mot globala tillväxtmarknader från JP Morgan, en globalfond med inriktning mot stora bolag med hög utdelning och en amerikansk aktiefond också från JP Morgan samt en blandfond med absolutavkastande egenskaper från Nordea.

Fonderna har alla hållbarhet integrerat i investeringsprocessen och främjar hållbarhet (ljusgrön, artikel 8) och fonderna från Schroder och East Capital har hållbarhet som mål (mörkgrön, artikel 9).

Kort om fondutbudet
Alla fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte lever upp till  förväntningar och krav kan tas bort helt ur utbudet och kapitalet flyttas fond med bättre avkastningspotential eller hållbarhetsnivå.

 Nya fonder inom fondförsäkring 22 maj 2023

Fond Kategori Hållbarhets-klassificering
Schroder Emerging Markets Impact Tillväxtmarknader 9
Nordea Stabil Blandfond, balanserad 8
Fidelity Sustainable Consumer Brands Branschfond, konsument 8
JPM Sustainable Emerging Market Tillväxtmarknader 8
JPM Global Dividend  Globalfond, utdelning 8
JPM US Sustainable Equity Aktier USA, mix 8
East Capital Global Emerging Markets Sustainable Tillväxtmarknader 9

Hållbarhetsklassificeringen 8 innebär att fonden har hållbarhet integrerat i investeringsprocessen och främjar hållbarhet (ljusgrön,
artikel 8) och 9 att fonden har hållbarhet som mål (mörkgrön, artikel 9) inom EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.


Länk till Länsförsäkringars pressrum

Länk till Länsförsäkringar på Twitter

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Källström, chef Investeringserbjudandet, Länsförsäkringar Fondliv, telefon 070 - 453 6988

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 41850, press@lansforsakringar.se

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden