Bengt Mattsson är Blekinge läns Guldklubbekandidat 2022

Idag firades Bengt Mattsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar Blekinge, på residenset i Karlskrona av Guldklubbekommittén för Blekinge län.

Bengt Mattsson, Styrelseordförande Länsförsäkringar Blekinge
Bengt har utsetts till länets kandidat  för den prestigefyllda utmärkelsen Guldklubban som lyfter det goda ordförandeskapet.

Guldklubban heter också stiftelsen som deltar ut detta pris och består av StyrelseAkademien och Deloitte samt har flera partners, bl a SEB.

Kommittén berättade att den förgyllda glasklubban delas ut varje år 1 december på Grand Hotel i Stockholm till en ordförande i onoterat bolag och en i noterat bolag och nyheten publiceras bl a i Dagens Industri.

Urvalskriterierna är bland annat en större styrelse med externa ledamöter, minst tre år som ordförande, 25 mkr i omsättning och god ekonomi.

 

Charlotte Heliosson, verksamhetsledare i StyrelseAkademien Sydost, läste ett utdrag från nomineringstexten om Bengts kvaliteter:

”Bengt är en ordförande som skapar förtroende hos såväl kunder, styrelseledamöter, företagsledning, medarbetare som i federationen Länsförsäkringsgruppen. Han är en förebild som ledare och har en god förmåga att skapa ett arbetsklimat som frigör energi, inspirerar till engagemang och tillvaratar både styrelsens och medarbetarnas kompetens. Han kommunicerar äkta engagemang och vikten av en aktiv ägarkår som kan influera styrelsearbetet. Bengt personliga och positiva framtoning öppnar upp för spänstiga diskussioner och skapar en god samarbetsanda i styrelsearbetet. Alla kommer till tals och det förs öppna men också utmanande diskussioner. Utvecklingen av affären är i fokus och det är en bra balans mellan rapportering av det som varit och strategifrågor framåt. Som grund finns en tydlig långsiktig målbild med fyra tydliga fokusområden. Bengt finns alltid finns nära tillhands som bollplank vilket är mycket uppskattat av Länsförsäkringar Blekinges vd Jens Listerö. De hörs löpande för olika diskussioner och avstämningar. Han fungerar som en mentor och är även mycket inbjudande mot styrelseledamöterna som gästat hans hem för julbord och middagar. Denna generositet skapar en sammanhållning och ett driv i det team som en styrelse är. Också företagsledningen inkluderas i olika sammanhang, inte minst i styrelsemöten som föredragande. Personalen engageras också när det gäller löpande värdegrundsarbete. Medarbetarindex är ett viktigt mått liksom kundnöjdhet som ledstjärnor i styrelsearbetet. Bengts engagemang för den ömsesidiga ägandeformen och hans breda och djupa kunskap har starkt bidragit till goda nyckeltal. Bengt har en stor passion för att förverkliga Länsförsäkringar Blekinges vision ”Allt Blekinge behöver” som gör skillnad för både kunder och samhället.

Om man ska beskriva Bengts ledarfokus med några summerande ord är det enligt vd Jens: Resultat – Utveckling - Omtänksamhet
och enligt ledamot Magnus: Engagemang – Lyhördhet - Inspiration. Alla dessa goda ordförandekvaliteter gör Bengt till en mycket värdig Guldklubbekandidat!”

Ceremonin avslutades med tårta, överlämnande av plakett och blommor och Bengts egna reflektioner om sitt ordförandeskap.

Se alla nyheter