Länsförsäkringar Blekinge är en av årets bästa arbetsgivare

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future prisar arbetsgivare som har de mest engagerade medarbetarna i sin bransch. I år tog Länsförsäkringar Blekinge hem en delad tredjeplats.

Camilla Nilsson, HR chef och Marie Hultberg, personaladministratör

Länsförsäkringar Blekinge är ett av de företag som har det största medarbetarengagemanget bland företag med upp till 100 anställda. I år kan vi titulera oss som delad tredjeplatstagare av Årets arbetsgivare i Brilliant Awards – Employee Experience.

– Våra löpande analyser visar att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och stärker affären. Länsförsäkringar Blekinge visar vägen och vikten av att kontinuerligt kartlägga medarbetarengagemanget i organisationen för att få ett kvitto på hur organisationen ligger till, säger Andreas Ferm, vd på Brilliant Future.

Insamlingen av data har pågått sedan 1 januari 2020 och resultatet är baserat på sammanlagt 235 000 medarbetarundersökningar.

-Vi och många andra använder Brilliant för att göra medarbetareundersökningar Det är otroligt glädjande att vi får så högt resultat i mätningarna, säger Camilla Nilsson, HR chef på Länsförsäkringar Blekinge och understryker att det här är våra fantastiska medarbetares förtjänst! 

Hon fortsätter:
– Vi har tillsammans lyckats skapa en kultur som bygger på tillit och respekt för varandra. Det finns en härlig gemenskap som gör att det blir kul att gå till jobbet. Kommunikationen här är öppen och målen är tydliga. Att vi har högt engagemang hos medarbetarna ger oss dessutom en hög kundnöjdhet. Det ena ger det andra.

Läs mer om undersökningen här

Se alla nyheter