Se Reuters film om vårt arbete med de globala hållbarhetsmålen

I länsförsäkringsgruppen stöttar vi FNs globala hållbarhetsmål – och nu berättar vi om det i en film som nyhetsbyrån Reuters tagit fram.

Vi på Länsförsäkringar gör allt vi kan för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det gör vi genom att jobba med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Vi är bra på det, och har utsetts till Sveriges mest hållbara försäkringsbolag av Sustainable Brand Index.

Nu gör nyhetsbyrån Reuters i London en serie filmer där bolag från hela världen beskriver hur de i sin verksamhet stöttar FNs globala hållbarhetsmål. Vi blev tillfrågade om att delta och tackade ja.

Vårt gemensamma hållbarhetsarbete

I filmen beskriver representanter från både länsförsäkringsbolagen och LFAB hur vi jobbar med frågorna. De som medverkar i filmen är Beatrice Kämpe Nikolausson, vd Kronoberg, Susanne Petersson, vd Skåne, Ann Sommer, chef Affärsenhet Sak på LFAB, Pär Holmgren, naturskadespecialist LFAB och Christina Hillesöy, hållbarhetschef LFAB.

– Det är glädjande att Länsförsäkringar fått den här möjligheten att berätta om hur vi arbetar med att bidra till FNs globala hållbarhetsmål. Samarbete med andra företag och organisationer är en förutsättning för att nå målen, säger Ann, som har talat om hållbarhet i FN och brinner för frågan.

Lärdomar från stormen Gudrun

Filmen handlar bland annat om hur vi hanterade stormen Gudrun, men framförallt om vilka lärdomar vi dragit av denna jättekatastrof.

– Filmen handlar om den värsta stormen med den största förödelsen på skogen vi känner till i Sverige. Om hur vi i krissituationer som denna finner kraften och förmågan att mobilisera både resurser och ett stort engagemang. Det känns värdefullt att i det här sammanhanget få dela med sig av hur vi tillsammans med kunder och samarbetspartner utvecklar vårt trygghetserbjudande och vår verksamhet, och på så sätt bidrar till ett mer hållbart samhälle där vi lever, bor och verkar, säger Beatrice. 

Att vi som bolagsgrupp stöttar FNs globala hållbarhetsmål visar på styrkan i vårt gemensamma hållbarhetsarbete inom länsförsäkringsgruppen.

– Det visar att vi menar allvar och även fortsättningsvis fokuserar på hållbarhet i hela vår verksamhet, säger Christina.

Se Reuters film om Länsförsäkringar här

Se alla nyheter