Framåtblick Blekinge, 2018, summeras

Våra frukostseminarie, Framåtblick Blekinge, är genomförda!

Vi var ungefär 110 Blekingebor som träffades vid två frukostseminarier den 24-25 oktober.

Fokus för dagarna var befolkningsutveckling och regional attraktionskraft med fokus på hemvändare. Bland annat fick vi lyssna till de två forskarna Jan Amcoff och Josefina Syssner samt två olika paneler av Blekingebor.

Stort tack till alla er som deltog för ert engagemang och er nyfikenhet.

Vill du ta del av presentationerna som visades och bilder från dagarna så hittar du dem här.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna

Se alla nyheter