Länsförsäkringsgruppen

Omsorgen om kundernas pengar och trygghet är Länsförsäkringars enda uppdrag, eftersom kunderna också är ägare av sitt lokala länsförsäkringsbolag.

Illustration av Länsförsäkringsgruppen.

Det kundägda tillsammans med den lokala förankringen är Länsförsäkringars bärande principer, som lägger grunden för synen på kundrelationen. Tradition och värderingar grundar sig i att alltid se till vad som är bäst för kunderna, med utgångspunkt i kundernas vardag. Att vara kundägda och lokala skapar grund för att vara nära, ge bästa service och arbeta långsiktigt.

Nöjda kunder enligt mätningar

Svenskt Kvalitetsindex mäter varje år svenskarnas kundnöjdhet inom en rad olika områden. I den senaste mätningen 2023 inom bankbranschen hamnar vi på en silverplats i kundnöjdhet bland privatpersoner. Vi har Sveriges nöjdaste privatlånskunder 2023 och inom bolån ligger vi på en silverplats. 2023 är vi också i topp inom både företagsförsäkringar och hur kunder upplever bankens hållbarhetsarbete.

Första bolaget grundades 1801

Länsförsäkringsbolagen har en drygt tvåhundraårig historia som lokalt förankrade, kundägda försäkringsbolag. Det första länsförsäkringsbolaget, Länsförsäkring Kronoberg, grundades redan år 1801, flertalet av de övriga under de närmaste decennierna därefter. Idag är länsförsäkringsbolagen 23 till antalet och de har alla ett komplett sortiment inom bank och försäkring och erbjuder en heltäckande fastighetshetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  

Idén har redan från starten varit att skapa trygghet på hemmaplan för kunderna, som också är våra ägare. Samarbetet mellan länsförsäkringsbolagen inleddes 1917 och har successivt vuxit fram. Från början var det inriktat på erfarenhetsutbyte. Numera är det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, förutom att vara navet för gemensamt utvecklingsarbete och ge service till länsförsäkringsbolagen, en av Sveriges största finansiella koncerner. Ny affär byggs upp gemensamt och när den är mogen, och lämpar sig för det, förs den ut som egen affär till länsförsäkringsbolagen.

Allt görs under ett och samma varumärke

Varumärket är mycket mer än ett namn och en logotyp – det är ett sätt att leva och uppträda gentemot varandra, i kontakt med kunderna och i kontakt med samhället i övrigt. Länsförsäkringsbolagen möter kunderna, oavsett om det handlar om bank, försäkring eller fastighetsförmedling, under ett och samma varumärke.

Varumärket är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Nordic Brand Academys mätning Anseendebarometern visar att Länsförsäkringar har högt anseende bland företag verksamma inom bank och försäkring.

Länsförsäkringar har i kontakterna med omvärlden stor hjälp av en av landets mest kända varumärkessymboler. Den blå/röda fyrkanten ritades 1969 och har idag en spontan igenkänning på över 80 procent.