Ola vann årets Teknikcollegestipendium

Länsförsäkringar Blekinge har tillsammans med Nordenbergsskolan och Olofströms kommun arbetat fram ett Teknikcollegestipendium, som årligen ska delas ut till en eller flera elever/lärare på Nordenbergsskolan.

Länsförsäkringar Blekinge har instiftat ett årligt Teknikcollege Stipendium på 15000 kr som gymnasieelever på Nordenbergsskolan i Olofström får söka.

Prissumman ska användas till fortbildning, experiment, studiebesök eller liknande, med fokus på industrijobb med teknisk inriktning.

Vi ser det som en viktig del i vår verksamhet - att dela med oss och bidra till utveckling i länet. Det här stipendiet är ett sätt att stimulera den fortsatta tillväxten i Blekinge.

Årets stipendiat blev Ola Törgren

Att juryn valde Ola berodde på hans stora intresse för appar.

Ola Törgren och stipendiet presenterades på Årets företagarmiddag i Olofström den 9 mars 2019.

- Min idé är att göra en app för upphittade saker i offentliga miljöer, berättar Ola.

Tanken är att stipendiet ska inspirera elever och skapa förutsättningar för tillväxt i länet, säger Renée Skogersson, kommunikationschef på Länsförsäkringar Blekinge. 

Valet föll på Ola eftersom han har en konkret idé om hur teknik kan användas för att lösa vardagliga problem.