Sponsring

Vi vill bidra till utvecklingen i Blekinge. Att våra blekingska barn och ungdomar får växa upp i en trygg och kreativ miljö är viktigt och därför är denna grupp prioriterade. Precis som våra bank- och försäkringstjänster handlar våra åtaganden inom sponsring om att vara nära hela Blekinge.

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två parter. För att ett sponsringsprojekt ska vara intressant för oss, ska det utgå från vad varumärket står för och vad vi som bolag vill förknippas med. Vårt varumärke ska på något sätt exponeras i varje sponsringsaktivitet. 

Bolagets sponsringssamarbeten ska, förutom att synliggöra Länsförsäkringar Blekinge, ge bra samhällsnytta tillbaka till Blekingeborna, vilka är våra kunder och ägare. 

Bolaget sponsrar aktiviteter, föreningar, förbund och verksamheter inom:

 • Idrott
 • Kultur (ska främja vardagskultur)
 • Näringslivsfrämjande verksamheter
 • Regional utveckling
 • CSR/samhällsutveckling

Härutöver sponsras även:

 • aktiviteter vilka bedöms ha ett stort lokalt exponeringsvärde 
 • föreningar och förbund med väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet 
 • sponsringen fördelas över länet

Bolaget sponsrar inte:

 • enskilda individer
 • smala idrotter som utövas av få personer
 • verksamhet/aktiviteter med ett religiöst eller politiskt syfte
 • miljöskadlig verksamhet

Ansök om sponsring

Det är många som varje år ansöker om sponsring hos oss. För 2021 är samtliga sponsringsansökningar bearbetade och beslutade. Ny ansökningsperiod påbörjas november 2021 och gäller då för år 2022. 

Ansökan om sponsring

Föreningen

Kontaktperson

Kort beskrivning av föreningen

(verksamhet, antal medlemmar, ungdomssatsning, representationslagets division)

Förslag på sponsringsavtal

(ändamål, motivering, ev motprestation)