Sponsring

En trygg och hållbar vardag. Mycket av det som LF Blekinge jobbar med handlar om en trygg och hållbar vardag. Det ligger i vår affärsidé att både människor och ägodelar ska hålla länge.

Bild på ungdomar från idrottsföreningen KA2IF

Varför sponsrar vi?

Vår sponsring och våra samarbeten ska bidra till utveckling av Blekinge samt de människor som bor och verkar här.

Vad sponsrar vi?

Vi samarbetar med det lokala föreningslivet och andra initiativ som främjar utveckling inom hälsa, trygghet, entreprenörskap och miljö/klimat. För oss är det också viktigt att vår sponsring ska leda till inkludering och jämställdhet, Det uppnår vi genom att aktivt och medvetet omfördela budget för sponsring och samarbeten så en större andel ska gå till projekt inom ovan nämnda fokusområden samt en jämnare fördelning mellan dam- och herridrott.

Våra fyra fokusområden

fotboll_200x200.jpg

Hälsa
God hälsa och människors välbefinnande är viktigt för en meningsfull vardag. Det är också en förutsättning för att nå både personlig och samhällelig utveckling.

Hur arbetar din förening eller ditt initiativ bidra till god hälsa i Blekinge?

Samhällsnytta_200x200.jpg

Trygghet
Vi önskar och behöver alla ett tryggt boende, en välmående familj och en hållbar ekonomi. Möjligheten att känna tillit till andra och till den plats vi lever på. Först då kan vi utvecklas över tid tillsammans.

På vilket sätt bidrar din förening eller ditt initiativ till ökad trygghet?

Entreprenörskap_200x200.jpg

Entreprenörskap
Vi skapar tillsammans möjligheter för ökat entreprenörskap, fler innovationer och en hållbar tillväxt i Blekinge.  Samtidigt som  vi ställer om till en hållbar konsumtion och produktion och på lång sikt säkrar arbetstillfällen i Blekinge.

Hur kan din förening eller ditt initiativ öka Blekinges entreprenöriella förmåga?

miljö.jpg

Miljö/Klimat
Hur vi bidrar till ett ekologiskt och hållbart samhälle. I Blekinge innebär klimatförändringarna bland annat ökad risk för storm, översvämningar och torka. Hur kan vi tillsammans verka som en  pådrivande kraft för regionens klimat- miljö- och energiarbete?

På vilket sätt kan din förening eller ditt initiativ bidra?

Exempel på initiativ som är igång

KA2IF Rödebygymnasterna
KA2IF_300.JPG rödebygymnasterna_300.jpg
Tävlingsvärd barn och unga samt samarbete kring Blodomloppet för folkhälsan. Sponsring av gymnastik där alla är välkomna att delta i en trygg miljö.

 

IFK Karlshamn

Karlskrona Lycka RK
IFK_300x300.jpg Lyckå RK_300.jpg

Sponsring av fotbollsverksamhet som skapar mening och är till för alla – inkludering och jämställdhet.

Ridskoleträning och privat träning med ett kommande samarbete kring WE (Working Equation) där samspel mellan människa och häst är i fokus.

Andra exempel;

  • Trafiksäkerhet; gratis reflexvästar till förskolor och föreningar, event, t ex Trafikantdagar
  • Ung företagsamhet; erbjuder barn och unga möjligheten att driva företag aktiv partner
  • The Pot Community;  Genom partnerskap i The Pot (nätverk och företagshotell) möjliggöra gränsöverskridande möten, samverkan, entreprenörskap, innovation och tillväxt i vår region.
  • Grannsamverkan och Säker by; i samarbete med polis och räddningstjänst.

Bolaget sponsrar inte:

  • enskilda individer
  • smala idrotter som utövas av få personer
  • verksamhet/aktiviteter med ett religiöst eller politiskt syfte

Motprestation

För att ta del av vår sponsring och samarbeten ska föreningen/initiativet kunna:

  • Bidrar med samhällsnytta med koppling till något av fokusområdena hälsa, trygghet, entreprenörskap och miljö/klimat
  • Följa Länsförsäkringars grundvillkor för sponsring, d.v.s. nolltolerans mot droger, nolltolerans mot och aktivt arbeta mot mobbing, visa gott ledarskap och gott föredöme- gäller både ledare, aktiva och föräldrar.
  • Kommunicera sponsring och upplevd samhällsnytta enligt LF Blekinges modell. Mall för bild och text 

Länsförsäkringar har sedan under samarbetsavtalets tid möjlighet att följa upp hur att föreningen fullföljt sina åtaganden enligt avtalet.

Ansökningsperiod för 2024 

Från den första oktober 2023 öppnar vi möjligheten att ansöka om sponsring för 2024. Besked om sponsring lämnas därefter ut i januari 2024.

Ansökan om sponsring

Ansökan om sponsring

Föreningen

Kontaktperson

Motprestation

LF Blekinge har krav på motprestation gällande samhällsnytta och kommunikation. Beskriv nedan hur din förening/initiativ bidrar till samhällsnytta inom valt fokusområde samt kommentera hur ni kommunicerar.

Grundvillkor

LF Blekinges grundvillkor för sponsring är nolltolerans mot droger, nolltolerans mot och aktivt arbeta mot mobbing, visa gott ledarskap och gott föredöme- gäller både ledare, aktiva och föräldrar.