Tidigare vinnare

På den här sidan presenterar vi de stolta vinnarna.

Allmänheten nominerar sina favoriter på guldeken.com och därefter görs ett juryarbete lett av vår styrelseordförande för LF Blekinge samt representanter från hela länet.

Vinnare av priset, "Hållbara Blekinge" 2022

Vinnare_hallbara_blekinge_2022_Blekinge_arkipelag_kampanj.jpg

Blekinge Arkipelag, ligger bland annat bakom satsningen med ARK56 med sammanlänkande kustleder.

Motivering: 
Årets vinnare visar upp en imponerande bredd i sitt hållbarhetsarbete. Det är en samling eldsjälar; företagare och representanter för offentligheten som inspirerar och undervisar i bevarande av naturen. Detta skapar förutsättningar för hållbar företagsamhet och ger oss ökad tillgång till den fantastiska natur som finns i vårt län. En samhällsentreprenör som arbetar hårt för att rädda vårt livsviktiga ekosystem och ge oss ett vackert och hållbart kustlandskap att njuta av i överskådlig tid. Guldeken för ”Hållbara Blekinge” går till: Blekinge Arkipelag!

Övriga nominerade; 
 • Johannishus Gods - Bedriver hållbart skogs- och jordbruk, viltförvaltning och säljer egna produkter i gårdsbutik.
 • MRT System - Tillverkar maskiner för återvinning av kvicksilver. 

Vinnare av priset, "Hållbara Blekinge" 2021

vinnare_HallbaraBlekinge_2021_555x300.jpg

Gummagården i Norje - Satsar på miljövänliga odlingar, främst i stora växthus.

Motivering:
Att vara en förebild måste inte vara en färskvara. Det bevisar årets vinnare efter många år av strävsamt slit. Med driv och stort miljötänk, fritt från gamla osunda metoder och fyllda av nya, miljövänliga idéer, fortsätter man odla sitt hållbara varumärke. Guldeken för Hållbara Blekinge 2021 går till: Gummagården

Övriga nominerade 2021;

 • Blekinge Arkipelag - Ett av Unescos Biosfäromården och bland mycket annat arbetar med hållbar ekoturism.
 • Phoenix and Friends - Säljer second hand-klader och uppdaterar vissa plagg med egen desing, vilkea sälj på nätet eller i butik.

Vinnare av priset, "Hållbara Blekinge" 2020

Annica Larsson Ahlstedt - Södra.

Annica_vinnare_2020_hemsida.jpg

Motivering:

Årets pristagare har introducerat och förverkligat en hållbarhetsidé i en global industri där smarta lösningar för återvinning gör omfattande skillnad. Det är resultatet av en driven person med ett starkt team och en stor organisation i ryggen. En eldsjäl som inte vill elda, utan använda skogen som en materialresurs. 

Få klädesplagg och textilier återvinns idag. Nu finns en unik process för förbrukad textil, som i kombination med textilfiber från skogen gör kläder återvinningsbara. Annica Larsson Ahlstedt på Södra Cell jobbar med att ställa om produktionen för att lösa miljöproblemet.

Övriga nominerade - 2020

 • Reko-Blekinge
 • KPLN design

Vinnare av priset, "Hållbara Blekinge" - 2019

Blekinge Tekniska Högskola och Magisterprogrammet för Strategiskt ledarskap för hållbarhet. 

vinnare_2019.jpg

Framtidens utmaningar handlar inte om energi, mat eller fattigdom – det handlar om att få fram ledare som kan stödja en hållbar samhällsutveckling. Det är syftet med Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet på Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen kretsar kring två integrerade teman; strategisk hållbar utveckling, samt ledarskap i komplexitet. Studenterna lär sig förstå vår värld bättre, att samarbeta strategiskt över gränserna och förändra sättet vi agerar och planerar för att åstadkomma en hållbar morgondag.

Övriga nominerade 2019;

 • Eriksberg Vilt & Natur
 • Bärta

Vinnare 2018 - Micke Gunnarsson

Inspiratör och författare. 

Motivering: Med sitt normbrytande och kreativa sätt kombinerar årets vinnare en stark framtidstro med digital utveckling och inspiration. Via barnens och ungdomarnas perspektiv presenteras inspirerande och lekfulla tankar som värnar om den hållbara människan.

Vinnare2018_micke_555.jpg

Övriga nominerade 2018

 • Schvung 
 • Ekolyx

Vinnare 2017 - Coop Forum Karlshamn

Bedriver ett omfattande miljöarbete i anslutning till sin butik. Exempelvis sortering i många fraktioner, utbyggnad av laddstolpar för elbilar, solceller, biogasproduktion, med mera.

Vinnare_2017_coop1.jpg

Övriga nominerade

 • Blekinge Tekniska Högskola, Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Annika Johansson