Trygghet i hemmet

Trygghetsrådgivning

Trygghetsrådgivarna är en grupp experter som kommerut till dig som kund i samband med att du tecknar en ny villa-, villahem- eller fritidshusförsäkring.

När trygghetsgivaren är på plats görs en översyn av fastigheten för att konstatera om det behövs extra skydd. 

Vi vill ge dig råd utifrån fastighetens förutsättningar. Du får kunskap om hur försäkringen fungerar och vi tittar på vilka potentiella risker som kan finnas.

Insatsen går ut på att skapa trygghet för dig i hemmet och på sikt minska skador, vilket alla kunder tjänar på i slutänden.

Mötena bokas i samband med att du köper din villaförsäkring eller fritidshusförsäkring och sker inom cirka 30 dagar. Erbjudandet gäller för dig som tecknar ny försäkring. Vi arbetar för att kunna erbjuda alla kunder denna tjänst. 

Hur går trygghetsrådgivningen till


Länsförsäkringar Blekinge