Förebygg villaskador och sänk din premie

För dig, för miljön och för alla våra kunder

Länsförsäkringar Blekinge arbetar aktivt med att förebygga skador. Vi vill hjälpa dig att öka tryggheten i ditt hem och dessutom att sänka din premie. 

Varje år inträffar tusentals skador i svenska hem. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. En skada som aldrig inträffar är det bästa för dig, för vår miljö och för alla våra kunder.

Dessutom kan du få upp till 25% lägre premie.

Kontakta oss för att meddela om du har någon av dessa säkerhetsprodukter.

 

Få rabatt på skadeförebyggande åtgärder

 1. Brand och inbrottslarm = 10% lägre premie

  När du installerat godkänt brand- och inbrottslarm som är uppkopplat till larmcentral får du 10% lägre premie. Larmet ska installeras av behörig installatör.

 2. Överspänningsskydd = 5% lägre premie

  När du har installerat godkänt överspänningsskydd på inkommande el- och teleledning får du 5% lägre premie. Överspänningsskyddet skyddar elapparater, telefoner eller dylikt vid till exempel åska. Installationen ska göras av behörig installatör.

  Erbjudande om åskskydd

 3. Vattenfelsbrytare = 10% lägre premie

  När du installerat en typgodkänd vattenfelsbrytare får du 10% lägre premie. Du får dessutom ett installationsbidrag på 2 500 kr när behörig och auktoriserad installatör enligt säker vatten utfört installationen.

  • Enkel avstängning av vattnet när du lämnar hemmet.
  • Automatisk läckagekontroll av vattensystemet.
  • Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage under exempelvis disk- och tvättmaskin. 

   

  Läs mer om godkända vattenfelsbrytare


LF Blekinge