Barnförsäkring

Har du försäkrat det viktigaste du har?

Många tror att barn inte behöver barnförsäkring eftersom vi har fri sjukvård i Sverige. Eller att barnet har tillräckligt skydd genom kommunens skolförsäkring. Men så är det inte.

Att försäkra ett barn handlar inte om sjukvård i första hand. Det handlar om att ge barnet en trygg vardag och en trygg framtid om något skulle hända som begränsar barnets möjligheter längre fram i livet.

En barnförsäkring ska du teckna så tidigt som möjligt efter förlossningen. Uppgifterna i hälsodeklarationen ligger till grund för försäkringsavtalet. Det innebär att eventuella skador eller komplikationer som uppkommer innan försäkringen börjar gälla, inte går att försäkra i efterhand. Därför vill vi finnas där och skydda ditt barn från dag ett. Vid sjukdom och olyckor, dygnet runt, året runt. 

Gratis barnförsäkring

Som en del i vårt 180-årsjubileum erbjuder vi alla barn födda under 2023 ett års gratis barnförsäkring.

 

50% rabatt på barnförsäkring

Vi bjuder på halva priset de första tolv månaderna vid nytecknande av barnförsäkring för barn födda före 2023.

Ansök här

Info om ansökan

Ange koden OSB50 vid ansökan om barnförsäkring och få 50% rabatt på första året  Är ditt barn fött under 2023 kommer premien justeras i efterhand till 0:-. För nyfödda gäller erbjudandet om gratis barnförsäkring under de första 12 månaderna.

Baby journey - en vän att luta sig mot.

Vi är samarbetspartner till Baby Journey. En app som är framtagen för att minska ensamheten under en graviditet och öka samhörigheten bland gravida kvinnor och partners. Som en liten kompis genom livet som gravid och småbarnsförälder. I appen finns erbjudanden, tips och massor av verifierad kunskap och erfarenhet.

 

Viktig info!

En hälsoprövning görs alltid när du ansöker om en barnförsäkring innan vi kan teckna försäkringen. Har du ditt barn försäkrat hos något annat försäkringsbolag och vill byta till LF Blekinge är det viktigt att du väntar med att säga upp den försäkringen tills du fått ditt försäkringsbrev från oss. 

Vi vill försäkra oss om att ditt barn har den bästa försäkringen!

Några tips


LF Blekinge