Blekinges bank

Välkommen till Blekinges bank

Länsförsäkringar Blekinge är främst förknippade med försäkringsprodukter och har varit det länge. Att vi dessutom har haft egen bank sedan 1996 vet många, men nu gör vi en satsning på att berätta det för ännu fler.

Se filmen om Blekinges bank (länk till Youtube)

Bli bankkund

Här finns alla vanliga banktjänster och även några extra plus: Kontor i alla Blekinges kommuner, lokalt förankrade medarbetare, snabbast växande i Sverige – och de nöjdaste kunderna. Välkommen!

 • Bankkontor i hela Blekinge
  Vi är den enda banken som har kontor i alla Blekinges kommuner. Som kund får du ett eget bankteam med stor lokalkännedom eftersom de flesta också bor här.
 • Kundägd bank
  Länsförsäkringar Blekinge är ett kundägt bolag. Det betyder att vi inte har några aktieägares intressen att ta hänsyn till. Alla beslut fattas för kundens bästa.
 • Snabbast växande
  Länsförsäkringar Blekinges bank har starka finanser och vi växer av egen kraft. I Sverige är Länsförsäkringar bank den snabbast växande av alla banker. Och av dem växer i sin tur Blekinge mest (siffror från 2019).
 • Nöjda kunder
  Länsförsäkringar bank hade under 2019 Sveriges nöjdaste bankkunder, både privat och företag, enligt Svenskt Kvalitetsindex.

 


Länsförsäkringar Blekinge