Vad bestämmer priset på min försäkring?

Vad bestämmer priset på min försäkring?

Försäkringspremien baseras på en mängd faktorer. Hur stor boyta du har och din ålder är exempel på sådana faktorer.  Alla faktorer vägs samman med skadestatistik för respektive risker. Faktorer kan variera över tid och detta kan påverka din försäkring.

Läs mer om hur försäkring fungerar
(Källa: Svensk försäkring)

Här följer några exempel på faktorer;

1. Boyta

Vilken boyta du har spelar stor roll när det gäller kostnaden för din försäkring. Om du till exempel bor i en stor lägenhet eller villa är det större risk. Samma sak gäller om du bor i ett äldre hus. 

2. Din ålder

Vi använder bland annat statistik för personer i din ålder när vi bestämmer kostnaden för din försäkring. Med andra ord kostar boendeförsäkringen ofta mer för unga människor för att de statistiskt sett är högre skadedrabbade.

4. Trohetsår

Vi vill premiera dig som väljer att vara en lojal kund och därför lönar det sig att ha boendet försäkrat i många år.

 

Kan jag själv påverka min försäkringspremie?

Vilket självriskbelopp du väljer för din försäkring påverkar vilken försäkringspremie du får betala. Ju högre självrisk du väljer ju mindre behöver försäkringsbolaget betala vid skadetillfället och därför kan vi erbjuda dig en lägre försäkringspremie.

Du kan sänka din premie genom att förebygga att skador inträffar. Du kan till exempel installera godkänt inbrottslarm, kopplat till larmcentral, och därmed få en lägre försäkringspremie.  Läs mer här

Du kan även sänka din premie genom att samla hela ditt ekonomiska engagemang hos oss och bli Guldkund. Läs mer här