Illustration av släpvagn med släpvagnsförsäkring
Illustration av släpvagn med släpvagnsförsäkring

Släpvagnsförsäkring

Kör säkert med vår släpvagnsförsäkring, skydd både under färd och när den står parkerad.

  • Halvförsäkring för brand-, glas-, och stöldskador
  • Helförsäkring med skydd för vagnskada
  • Ersätter skador inuti hästtransporten
Se pris
Så behandlar vi personuppgifter
Vi kan komma att kontakta dig för att hjälpa dig vidare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Helförsäkring
Halvförsäkring Halvförsäkring

Du får betalt för skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 1 500 kr

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Sjävrisk: 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr.

Om din släpvagn blir stulen eller om du får inbrott. 

Självrisk: 1 500 kr*

*Om din släpvagn blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt. 

 

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada. 

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Om du krävs på skadestånd.

Självrisk: 600 kr.

Skador på din släpvagn vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när släpvagnen transporteras på båt eller tåg.

Självrisk: 1 500 kr. 

Väg där det är bra att ha försäkrad släpvagn

Skydda din släpvagn till rätt pris

Med vår släpvagnsförsäkring är din släpvagn skyddad både under färd och när den står parkerad.

Halvförsäkringen skyddar släpvagnen för brand-, glas- och stöldskador. Även vanliga skador på släpvagnen och utrustning som till exempel reservhjulet täcks in.

Med en helförsäkring får du allt som ingår i en halvförsäkring plus skydd för vagnskador. Vagnskadeskyddet täcker skador på släpvagnen vid en trafikolycka, även om du är orsaken. Du får även ersättning för skador om du till exempel kör i diket eller när släpet transporteras på tåg eller båt.

Se pris och teckna försäkring

Helförsäkringen täcker skador inuti hästtransporten

Vagnskadeskyddet i helförsäkringen ersätter även skador som hästar orsakat inne i släpet. Gäller om en säkerhetsbom är monterad.

Skyddar bilens försäkring?

Din släpvagn skyddas inte av bilens försäkring, förutom vissa händelser som bilens trafikförsäkring täcker.

Vad påverkar släpvagnsförsäkringens pris?

Varje släpvagnsägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Årsmodell och vikt
  • Typ av släp – tippsläp eller specialsläp

Tänk på att försäkra din släpvagn direkt

Du måste försäkra din släpvagn från och med samma dag du köper den. Den tidigare ägarens försäkring gäller inte.