Börshandlade fonder

Köp, sälj och håll koll på dina fonder

Är du aktiv på börsen och vill handla fonder i realtid

Med börshandlade fonder kan du spara långsiktigt med bra riskspridning till låg kostnad. De passar dig som är mer aktiv i dina placeringar – börshandlade fonder handlas i realtid på börsen, precis som vanliga aktier.

Vill du prata sparande med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om börshandlade fonder

Spara långsiktigt med riskspridning

Med börshandlade fonder kan du spara långsiktigt med bra riskspridning. De passar dig som är mer aktiv i dina placeringar – börshandlade fonder handlas i realtid på börsen, precis som vanliga aktier.

Börshandlade fonder följer utvecklingen på exempelvis ett underliggande index, en råvara eller en korg av tillgångar. Eftersom att börshandlade fonder handlas som ett värdepapper betyder det att de prissätts och handlas i realtid.

Är du en aktiv placerare kan du helt enkelt utnyttja börsens dagliga kursrörelser och justera ditt innehav efter din marknadstro.

Läs mer om Andra värdepapper

Börshandlade fonder passar dig som vill ha

  • God riskspridning och möjlighet ta del av utvecklingen i olika marknader.
  • En lättillgänglig och likvid produkt som ger möjlighet till snabba avslut.
  • Möjlighet till att spekulera både i positiva och negativa marknader.
  • Ett kostnadseffektivt alternativ till vanliga fonder.

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande