Lantbruk

Ta hjälp av vårt återvinningsavtal

Lantbruk

Vårt återvinningsavtal är ett smidigt sätt för dig som lantbrukare att få hjälp med att bli av med skrot och miljöfarligt avfall. Förutom att du gör miljön en tjänst, får du marknadsmässigt betalt för skrotet.

Sedan många år har Länsförsäkringar Blekinge varit med och arbetat för en renare landsbygd. Vi har tömt Blekinge på åtskilliga ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör och skrot i form av gamla maskiner och maskindelar som blivit kvar på gårdar runt om i länet.

Delad kostnad för miljöfarligt avfall

Återvinningstjänsten innebär att du bara betalar 20 % av kostnaden för destruktion och återvinning av miljöfarligt avfall. Länsförsäkringar Blekinge står för resterande 80 %, upp till 10 000 kronor.

Skrot är en handelsvara

Idag är skrot en efterfrågad handelsvara med högt värde. Med vårt återvinningsavtal får du betalt till marknadspriset vid leverenstidpunkten för det skrot du lämnar. Om du har mycket skrot med liten andel miljöfarligt avfall kan det bli en ren vinstaffär för dig.

Läs mer här

Ring eller mejla mig gärna

Se alla nyheter