Återvinningsavtalet - Vårt sätt att städa landsbygden

Vårt återvinningsavtal är ett smidigt sätt för dig som lantbrukare att få hjälp med att bli av med skrot och miljöfarligt avfall. Förutom att du gör miljön en tjänst, får du marknadsmässigt betalt för skrotet.  

Återvinningsavtalet - Vårt sätt att städa landsbygden

Ett lättare Blekinge

Sedan 2014 har Blekinge tömts på mer än 49 ton miljöfarligt avfall såsom bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör och blybatterier. Förutom det farliga avfallet har även 216 ton lantbruksskrot i form av gamla redskap och annan bråte avlägnats på ett säkert och hållbart sätt. Detta tack vare ett samarbete mellan Länsförsäkringar Blekinge och JRAB (Jönköpings Renhållnings AB).
Under sensommaren 2021 hämtades 10 ton farligt avfall hos lantbruksföretag runt om i Blekinge, avfallet destruerades under miljösäkra former av vår certifierade samarbetspartner.

Tider för anmälan och hämtning i Blekinge

 • Sista anmälningsdag 26 augusti 2022
 • Avhämtning vecka 36-38

Så anmäler du hämtning

Du som har en lantbruks- eller gårdsförsäkring hos Länsförsäkringar Blekinge kan anmäla hämtning av miljöfarligt avfall.

Om du inte använder det digitala anmälningsformuläret så kan du både mejla blanketten till lf@jrab.se eller skicka den med post till:

JRAB
Box 498
551 16 Jönköping

Kontakta JRAB:

 • Mejla lf@jrab.se 
 • Ring 0393-126 43 (mån-fre kl. 8-16)

Läs mer på deras webbplats.

Att tänka på vid hämtning

Läs gärna igenom nedanstående punkter för att underlätta hämtningen. 

 • Fri höjd och bredd ska vara 4,5 x 4,5 meter.
 • Vändplats med radie om minst 15 meter.
 • Broar och vägar ska klara en fullastad lastbil (25 ton).
 • Tänk på att underlaget måste klara av en tung lastbil. Vid regn kan marken/åkern bli för mjuk. 
 • Skrot får inte ligga under en telefon- eller elledning då kranen inte kan lyfta fritt. 
 • Placera skrotet på en lättåtkomlig plats. Tänk på att plocka bort saker i närheten som inte ska med eller kan komma till skada. 
 • Meddela vilka typer av farligt avfall och mängder som finns vid hämtningen.
 • Det farliga avfallet ska vara ihopsamlat på en plats, skyddat mot nederbörd och lätt åtkomligt för lastbilen. Placera gärna avfallet innanför port där JRAB kan lägga ner bakgavel.
 • Avfalllet ska vara åtkomligt även om ni inte är hemma. Meddela oss annars i tid om lämplig dag. Vid avsering per telefon eller sms, lämna ett nummer som JRAB kan nå dig på under dagtid. 
 • Omemballering/överpumpning av trasiga eller läckande emballage ingår inte i tjänsten. Kontakta JRAB för diskussion om åtgärdsförslag.
 • Vid hämtning tar vi med oss emballagen. Fat/container töms inte på plats.
 • Om det farliga avfallet inte är samlat kan chauffören neka att ta med avfallet alternativt debitera extra tid för samling/lastning.
 • Oljerelaterat avfall – spillolja, hydraulslang, oljefilter, torktrasor.
 • Färgrelaterat avfall – färg, lim, sprayflaskor.
 • Bekämpningsmedel.
 • Mediciner.
 • Stickande/skärande avfall.
 • Blybatterier.
 • Ljuskällor – lampor/lysrör.

Information

Vi har varit med och arbetat för en renare landsbygd i många år. Med hjälp av JRAB har åtskilliga ton med skrot och avfall samlats in. Gör din del för en renare landsbygd du också.

Återvinningstjänsten innebär att du bara betalar 20% av kostnaden för destruktion, återvinning och administrationen av miljöfarligt avfall. Länsförsäkringar Blekinge står för resterande 80%, upp till 10 000 kronor.

 

Skrotet du lämnar ger dig en intäkt efter avdrag för transporten. Överskottet betalas ut när insamlingen är avslutad. Skrotersättningen beräknas på ett genomsnittligt pris under hämtningsperioden i länet.

Du betalar en hämtningsavgift på 1 300 kr exkl moms till vår samarbetspartner JRAB (Jönköpings Renhållnings AB) som kommer och hämtar ditt skrot och transporterar bort det under ordnade former.

I november 2020 trädde en ny lag i kraft som innebär att en mer omfattande dokumentation behöver skickas in till Naturvårdsverket. Detta är inget du behöver tänka på eftersom dokumentationen ingår i tjänsten. Du sparar inte bara tid och arbete. Det är en trygghet att JRAB hanterar allt enligt gällande regelverk. 

Den admininstrativa kostnaden är 260 kronor per hämtning, exklusive moms.