Råd vid skada

Gör din skadeanmälan

Välj kategori
Så behandlar vi personuppgifter
  • Rädda, larma, släck - ring 112 om det är risk för liv
  • Begränsa skadan så mycket som möjligt
  • Polisanmäl alltid brott
Informationen gäller för Länsförsäkringar Blekinge

Skadedrabbad?

Akuta skador utanför arbetstid

Vid akuta skador utanför arbetstid kan du få råd och hjälp av vår skadejour på telefon 020-59 00 00.

Många gånger kan du själv hjälpa till med att begränsa en skadas omfattning. Genom att agera snabbt och med sunt förnuft kan du rädda mycket som annars kunde gått förlorat. Viktigt att komma ihåg är att inte slänga något innan du har fått klartecken av din skadehandläggare och att alltid spara kvitton på dina utlägg.

Generella råd vid en skada

  • Inträffar en skada ska du anmäla den till oss så snart som möjligt.
  • Om en skada inträffar eller håller på att hända måste du försöka hindra eller begränsa skadan.
  • Dokumentera skadan. Du kan exempelvis ta bilder på den skadade egendomen.
  • Stöld, rån, överfall och skadegörelse ska polisanmälas. Polisintyget skickar du till oss. Sker skadan på hotell eller under transport ska den dessutom anmälas till ansvarigt företag.
  • Du behöver ge oss de upplysningar och handlingar vi behöver för att reglera ditt skadeärende. Det inkluderar även ditt krav på ersättning.
  • Du är skyldig att upplysa oss om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada.
  • Behåll skadade föremål. Det är för att vi ska få en möjlighet att göra en besiktning. Du har en skyldighet att medverka till besiktning av både skadad och oskadad egendom.

Blixt

Läs mer om vad du ska göra om blixten har slagit ner

Stöld & skadegörelse fordon

Kontakta först polisen och gör en anmälan. Anmäl också skadan och stulen egendom till oss så snart som möjligt.

Motorstopp

Ring vår skadejour på tel 020-59 00 00. De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad.

Trafikolycka

Här hittar du information om du råkat ut för en trafikolycka. 

Inbrott/stöld

Läs mer om viktiga steg du bör ta om du drabbats av inbrott och stöld.