Försäkring för handelsträdgården

Branschförsäkring anpassad till ditt företag

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Vi erbjuder smarta tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till annat. Vi kan bank och försäkring och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Blekinge

Om handelsträdgårdsförsäkring

Försäkring för handelsträdgårdar och trädgårdsmästerier

Till dig som driver en handelsträdgård eller ett trädgårdsmästeri erbjuder vi en försäkring som är speciellt utformad för branschens unika förutsättningar och villkor, oavsett om du är småföretagare eller har fler än fem anställda.

Grundskyddet i försäkringen omfattar

  • Egendomsförsäkring som gäller vid skador på egendom, exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och läckage av vatten 
  • Hyresförlust efter egendomsskador
  • Ansvarsförsäkring som gäller vid skadeståndskrav vid sak- eller personskador
  • Rättsskyddsförsäkring som gäller för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister

INI - nära dig i 120 länder

Genom vårt medlemskap i INI (International Networks of Insurance) kan vi erbjuda dig som har din företagsförsäkring hos oss och har verksamhet utomlands en unik service i 120 länder.

Läs mer om INI


Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din företagsförsäkring

Din företagsförsäkring ger dig ett grundläggande skydd för din verksamhet. Utöver grundskyddet finns en rad kompletterande tilläggsförsäkringar som du kan teckna, utifrån ditt företags specifika behov eller de särskilda krav som ställs i lagar eller standardavtal.

Husbocksförsäkring 

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation av försäkrad byggnad efter angrepp av husbock.

Indirekt skada på växter

Försäkringen ersätter skador på växter och varor i växthus som orsakats av plötsligt och oförutsett strömavbrott eller en maskinskada. Vi ersätter även ekonomiska förluster vid driftstörningar på grund av skadorna.

Maskinskadeförsäkring 

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador som maskinhaverier och axelbrott på exempelvis pannanläggning, byggnadsinventarier och maskinerier. Den ersätter även ekonomiska förluster vid driftstörningar på grund av skadorna.

Storm-, hagel- och snötrycksförsäkring för växthus 

Försäkringen ersätter skador på växthus och egendom i växthus som orsakats av storm, hagel eller snötryck. Den ersätter även ekonomiska förluster vid driftstörningar på grund av skadorna.


Viktig information

Viktig information om handelsträdgårdsförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.