Skogsskadekonto

Kontot för dig som fått skador på din skog

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om skogsskadekonto

Förmånlig placering för dina försäkringsersättningar

Skogsskadekonto passar dig som drabbats av skador på din skog och vill hitta en förmånlig placering av din försäkringsersättning.

Med vårt skogsskadekonto får du

 • En av marknadens högsta räntor med rörlig ränta.
 • Möjlighet att fördela intäkten efter en avverkning i upp till 20 år.

Skogsskadekontot är personligt och insättning kan endast ske på ett skogsskadekonto per år.   

Aktuella räntor för skogsskadekonto
Bindningstid Ränta
rörligt, beskattningsår efter 2004 0,80 %
Uppgifterna är senast ändrade: 2017-07-14

 

Snabbfakta

 • Skogsskadekonto kan öppnas av fysiska personer, enskilda näringsidkare och oskiftade dödsbon som deklarerar inkomst av skogsbruk och som på grund av skada tvingats avverka mer än en tredjedel av sin skog.
 • Skogsskadekontot kan tas över vid generationsskifte.
 • Lägsta insättning är 50 000 kronor på Skogsskadekonton. Insättningen måste göras senast den dag deklarationen lämnas in.
 • Högsta möjliga insättning är 80 procent på likvid för avverkningsrätt och 50 procent på likvid för leveransvirke.
 • På konton kan du göra uttag tidigast fyra månader efter insättning och lägsta uttag är 1 000 kronor.
 • Uttag deklareras som intäkt det kalenderår uttaget sker.
 • Pengar på Skogsskadekontot måste deklareras som intäkt senast 20 år efter det år då insättning senast måste ha skett.
  Exempel: Insatt likvid för beskattningsår 2012 måste beskattas senast beskattningsår 2033. 

Flytta ditt skogsskadekonto

Har du redan ett skogsskadekonto i en annan bank kan du enkelt flytta över det till oss utan beskattning.   


Villkor & ansökan om Skogsskadekonto

Insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver beloppet om 950 000 kronor kan insättare få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.