Ansökan om att bli företagskund

Vi eftersträvar att förstå våra kunders verksamheter och finansiella behov för att kunna erbjuda de bästa lösningarna. Därför ber vi dig besvara frågorna så utförligt som möjligt.

I samband med att du skickar in din ansökan kommer en kreditupplysning tas på företaget samt ägare/företrädare och vi förbehåller oss därför rätten att neka ansökan att bli företagskund i banken utan vidare motivering. En sådant beslut kommer i så fall meddelas via sms. Vid godkänd ansökan kommer du erhålla ett baspaket som kostar 1 200 kr årligen.

Bolagsuppgifter

Fyll i vilka länder ditt företag gör affärer i.
Tillåtna filtyper: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Filerna får uppgå till max 5 MB.
Tillåtna filtyper: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Filerna får uppgå till max 5 MB.

Om du inte har någon affärsplan eller budgetplan så kan du mer än gärna använda dig av våra mallar: budgetplan affärsplan

Generella kundkännedomsfrågor

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism måste alla banker ha god kännedom om sina kunder. Vi måste därför ställa frågor till dig som styrs av penningtvättslagen.

Med finansiell verksamhet menar vi exempelvis handel med valutor, livförsäkrings- och betalningsförmedling, fastighetsmäklare, bokförings- och redovisningsbyråer.

Passiv näringsverksamhet är när mer än 50 % av intäkterna kommer från t.ex. värdepapper eller kapitalvinster. Kan också vara t.ex. hyror från fastigheter som företaget äger.

Frågor kring betalningar och kontanthantering

För att öppna ett rörelsekonto måste du svara på några frågor enligt lagen om peningstvätt. Du kan alltid ändra dina uppgifter vid ett senare tillfälle.

Frågor kring sparande

När du blir bankkund får du ett placeringskonto för din ekonomiska buffert. Du kan alltid ändra dina uppgifter vid ett senare tillfälle.

Eventuella tilläggstjänster

Kontaktuppgifter

Sammanfattning
Ansökan om att bli företagskund
Bolagsuppgifter
Bolagsnamn
Bolagsnamn
Organisationsnummer
Organisationsnummer
Bolagsform
Bolagsform
Nuvarande eller förväntad omsättning
Nuvarande eller förväntad omsättning
Nuvarande eller förväntad vinst
Nuvarande eller förväntad vinst
Finansieringsbehov
Finansieringsbehov
Ange belopp och ändamål
Ange belopp och ändamål
Ange vilka banktjänster du önskar till företaget
Ange vilka banktjänster du önskar till företaget
Finns behov av Swish?
Finns behov av Swish?
Innefattar verksamheten utlandsaffärer, t.ex. valutakonton eller terminssäkring?
Innefattar verksamheten utlandsaffärer, t.ex. valutakonton eller terminssäkring?
Vilka länder avses?
Vilka länder avses?
Vad avser betalningarna?
Vad avser betalningarna?
Beskriv verksamheten kortfattat
Beskriv verksamheten kortfattat
Generella kundkännedomsfrågor
Är verksamheten din huvudsakliga sysselsättning?
Är verksamheten din huvudsakliga sysselsättning?
Vem/vilka är företagets verkliga huvudman?
Vem/vilka är företagets verkliga huvudman?
Beskriv företagets ägarbild
Beskriv företagets ägarbild
Beskriv företagets affärsidé
Beskriv företagets affärsidé
Beskriv företagets marknad
Beskriv företagets marknad
Bedriver företaget finansiell verksamhet?
Bedriver företaget finansiell verksamhet?
I vilken fas befinner sig bolaget?
I vilken fas befinner sig bolaget?
Är företaget skatteskyldig i ett annat land än Sverige?
Är företaget skatteskyldig i ett annat land än Sverige?
Har ditt företag en passiv näringsverksamhet?
Har ditt företag en passiv näringsverksamhet?
Frågor kring betalningar och kontanthantering
Vilket är det huvudsakliga syftet med företagets rörelsekonto?
Vilket är det huvudsakliga syftet med företagets rörelsekonto?
Ska företaget göra återkommande insättningar och/eller uttag av kontanter?
Ska företaget göra återkommande insättningar och/eller uttag av kontanter?
Avser företaget att genomföra utlandsbetalningar?
Avser företaget att genomföra utlandsbetalningar?
Vilka länder avses?
Vilka länder avses?
Hur ofta kommer utlandsbetalningar att göras?
Hur ofta kommer utlandsbetalningar att göras?
Vad har företaget för koppling till landet?
Vad har företaget för koppling till landet?
Har företaget andra syften med kontot?
Har företaget andra syften med kontot?
Frågor kring sparande
Vad är det huvudsakliga syftet med bolagets sparande?
Vad är det huvudsakliga syftet med bolagets sparande?
Vilket är pengarnas ursprung?
Vilket är pengarnas ursprung?
Hur stort är organisationens placeringsbehov?
Hur stort är organisationens placeringsbehov?
Eventuella tilläggstjänster
Om du är i behov av fler tjänster vi erbjuder, vänligen kryssa i dessa.
Om du är i behov av fler tjänster vi erbjuder, vänligen kryssa i dessa.
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
Kontaktperson
Personnummer
Personnummer
Adress
Adress
Postnummer
Postnummer
Ort
Ort
Telefon
Telefon
E-post
E-post
Övriga upplysningar
Övriga upplysningar

Godkänn dina uppgifter