Bekväma fonder – ett enkelt sätt att spara

Bekväma fonder – ett enkelt sätt att spara

Du behöver inte vara vare sig särskilt intresserad, expert eller aktiv för att lyckas med ditt sparande. När du väljer våra Bekväma Fonder behöver du bara välja två saker - vilken tidshorisont du vill ha för ditt sparande och vilken risk du vill ta - sedan sköter våra förvaltare resten.

Fonderna är så kallade fondandelsfonder och det innebär att de placerar i andra fonder. Vilka fonder som ska ingå i de bekväma fonderna ses över halvårsvis, eller vid behov – exempelvis vid större marknadshändelser. Vi sköter med andra ord omfördelningar och byten åt dig inom fonderna, enklare kan det nästan inte bli.

  • Du kan välja bekväma fonder i alla sorters sparande som investeringssparkonto, kapitalförsäkring, direkt fondsparande och tjänstepension.
  • Vi ser över sammansättningen i din bekväma fond med jämna mellanrum eller när det händer något större på marknaden.
  • Utöver basfonderna i de bekväma placeringsförslagen får du också ditt sparande fördelat i de region-, länder- och branschfonder där förvaltaren har en långsiktig tro på bra utveckling.

Bekväm Fond Defensiv

Bekväm Fond Defensiv är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 10 procent. Fördelningen kan variera mellan 0-25 procent beroende på förvaltarens bedömning av marknaden. Övriga placeringar görs i företagsobligationer, räntebärande- samt absolutavkastande fonder. Fonden investerar i ett urval av fonder i Länsförsäkringars fondutbud av egna och externa rekommenderade fonder.

Bekväm Fond Defensiv passar dig som vill spara på kort sikt med låg risk.

Bekväm Fond Stabil

Bekväm Fond Stabil är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 30 procent. Fördelningen kan variera mellan 15-45 procent beroende på förvaltarens bedömning av marknaden. Övriga placeringar görs i företagsobligationer, räntebärande- samt absolutavkastande fonder. Fonden investerar i ett urval av fonder i Länsförsäkringars fondutbud av egna och externa rekommenderade fonder.

Bekväm Fond Stabil passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

Bekväm Fond Balans

Bekväm Fond Balans är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 50 procent. Fördelningen kan variera mellan 35-65 procent beroende på förvaltarens bedömning av marknaden. Övriga placeringar görs i företagsobligationer, räntebärande- samt absolutavkastande fonder. Fonden investerar i ett urval av fonder i Länsförsäkringars fondutbud av egna och externa rekommenderade fonder. 

Bekväm Fond Balans passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

Bekväm Fond Tillväxt

Bekväm Fond Tillväxt är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 80 procent. Fördelningen kan variera mellan 65-95 procent beroende på förvaltarens bedömning av marknaden. Övriga placeringar görs i företagsobligationer, räntebärande- samt absolutavkastande fonder. Fonden investerar i ett urval av fonder i Länsförsäkringars fondutbud av egna och externa rekommenderade fonder.

Bekväm Fond Tillväxt passar dig som vill spara på medellång till lång sikt, med hög risk.

Bekväm Fond Potential

Bekväm Fond Potential är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 100 procent. Fördelningen kan variera mellan 75-100 procent beroende på förvaltarens bedömning av marknaden. Övriga placeringar görs i företagsobligationer, räntebärande- samt absolutavkastande fonder. Fonden investerar i ett urval av fonder i Länsförsäkringars fondutbud av egna och externa rekommenderade fonder.

Bekväm Fond Potential passar dig som vill spara på lång sikt, med mycket hög risk.

Tänk på att

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Den tidigare värdeutvecklingen och avkastningen ger inte någon säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen och avkastningen.

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande