Av: Kommunikation

Helena Sjöholm blir första kvinnliga styrelseordföranden i Länsförsäkringars 180-åriga historia.

Det var ett historiskt år som summerades vid Länsförsäkringar Kalmar läns bolagsstämma i förra veckan. Dels var det den första helt digitala bolagsstämman i bolagets 180-åriga historia där åhörarna dessutom fick bevittna och besluta om bolagets bästa resultat genom tiderna. Som om inte det var nog så valdes bolagets första kvinnliga styrelseordförande.

Vd Anna Blom, avgående ordförande Jan-Olof Thorstensson och tillträdande ordförandeHelena Sjöholm
Vd Anna Blom, avgående ordförande Jan-Olof Thorstensson och tillträdande ordförandeHelena Sjöholm

Vd Anna Blom om den historiska bolagsstämman:

”Året 2020 är ju historiskt i sig, sett till pandemin och de utmaningar det har medfört. Att få genomföra en bolagsstämma digitalt i detta bolags mångåriga historia vittnar ju verkligen om det paradigmskifte som pandemin innebär. Det digitala formatet ger ju möjligheter på så sätt att fler har möjlighet att medverka, interaktionen ökar (faktiskt) och dessutom kan våra drygt 200 medarbetare ta del av stämman i efterhand. Vi valde också att avsluta stämman med att högaktuella Emma Frans, doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet, höll ett inspirerande och tankeväckande föredrag om vikten av att vara källkritisk och självkritiskt när man tar del av nyhetsflöden, vilket också är mycket relevant i dessa tider.

Bolagsstämman, där våra kunder och ägare väljer styrelse och beslutar om årsredovisningen, är ju en av det kundägda bolagets viktigaste händelser under året. Extra roligt naturligtvis att ett år med så många utmaningar kan stängas med historiskt starkt resultat på nedersta raden. Detta är ett kvitto på att vår affärsmodell står sig stark i goda tider och i synnerhet under svåra tider då det är viktigare än någonsin att skapa trygghet för våra kunder”


Vid stämman beslutades:
• Helena Sjöholm tillträdde som ny styrelseordförande

• Fredrik Jutnäs valdes in som ny ledamot

• Jan-Olof Thorstensson avgick som ordförande efter 8 år på posten och 20 år som förtroendevald.  

Helena Sjöholm om nya rollen som styrelseordförande:

”Det är med stor glädje som jag tar mig an ordföranderollen och jag ser fram emot att leda styrelsens arbete och bolaget in i framtiden. Detta i en spännande och snabbt föränderlig tid där Länsförsäkringar Kalmar läns styrkor som nära, lokala, och långsiktiga ska fortsätta att skapa värde för våra kunder och för utvecklingen i Kalmar län” berättar Helena Sjöholm.

Om Helena Sjöholm:
Helena har varit ledamot i styrelsen sedan 2013 och under perioden arbetat i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Hon är utbildad civilekonom och har 20 års erfarenhet av utveckling av offentlig verksamhet, som chef i ledande befattningar i flera kommuner och nu de senaste åren som konsult. Helena drivs av utvecklingsfrågor och arbetar gärna i större förändringsprojekt där samskapande och involvering på olika nivåer står i fokus för att nå framgång. Att utmana, ifrågasätta och att gå framåt tillsammans är hennes styrkor.
Helena är engagerad i samhällsutvecklingen, inte minst i vår region. Särskilt kring hur olika aktörer kan agera ihop för att hitta nya sätt att jobba och ta tillvara på de många fördelar vår region har.
Helena är, tillsammans med sin familj, boende i Västervik. Hon njuter av närheten till vatten och den lilla staden, men älskar att resa och upptäcka nya platser och kulturer.

 

Ring eller mejla mig gärna

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden