Borgeby fältdagar digitalt med Länsförsäkringar Skåne

Pandemin satte stopp för mässan på plats – för att fylla tomrummet har Länsförsäkringar Skåne tillsammans med Borgeby fältdagar spelat in en rad intervjuer och ett panelsamtal kring aktuella ämnen inom den gröna näringen som släpps idag.

Det är en av lantbrukets största träffar, ett normalår samlas runt 20 000 besökare på ett fält utanför Borgeby för att få insikt och inspiration hur de kan utveckla sitt lantbruk.
 

- Vi har varit med varje år sedan starten och ville naturligtvis göra något även i år när det stod klart att mässan tyvärr inte kunde genomföras i år, säger Peter Birch-Iensen, lantbruksspeciallist på Länsförsäkringar Skåne och programledare för podden Mitt Lantbruk.
 

Lösningen blev en digital mässa i miniformat där inspelningen genomfördes på platsen där mässan normalt håller till.

- Vi tar bland annat upp möjligheter och problematiken med solceller, ett ämne som uppmärksammas allt mer. Vi snackar också om hur klimatförändringarna påverkar läget på skadedjursfronten, får koll på stöldläget med Ewa-Gun Westford på Polismyndigheten och diskuterar utsikterna för ägarskifte inom lantbruket, säger Peter Birch-Iensen.

 

Årets tilltänkta tema för mässan var ”Lönsamt lantbruk” och det var också huvudfokus på det panelsamtalet som nu går att ta del av. Frågan har fått extra relevans i och med hur den pågående pandemin har tydliggjort hur begränsad den svenska självförsörjningsgraden inom livsmedelssektorn är.

Se panelsamtalet här

Samtliga intervjuer går att se i kanalen Studio Borgeby här

Länsförsäkringar Skåne är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företagare och lantbrukare.

Se alla pressmeddelanden