Trädgårdseldning kan bli dyrt för husägaren

SMHI:s brandprognos visar risk för gräsbränder i Värmland under helgen. Inte minst när husägare vårrensar och eldar i trädgården. "Om du är oaktsam är det inte säkert att försäkringen täcker skadorna som elden orsakar", säger Malin Brandin Bolund, chef bygg- och egendomsskador, Länsförsäkringar Värmland.

Det är nu, under högsäsongen för eldning i trädgården och innan det nya gräset har fått ny fart, som risken för gräsbränder är som störst. Eldning av trädgårdsavfall kan leda till oönskad spridning av elden och ibland även till att närliggande byggnader brinner upp. Under de senaste veckorna har gräsbränder rapporterats in till Länsförsäkringar Värmlands skadeavdelning.

- Av miljö- och hälsosynpunkt är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det ändå vara tillåtet att elda grenar och löv från din trädgård utomhus under särskilda tidsperioder. Kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller i ditt område, säger Malin Brandin Bolund.

Enligt Malin kan det vara snabbare och enklare att köra trädgårdsresterna till en återvinningscentral än att elda det i sin trädgård.

- Se alltid eldning som en risk, särskilt när det blåser.

Allmänfarlig vårdslöshet

- Det är också viktigt att veta att om man är oaktsam vid gräseldning är det inte säkert försäkringen gäller fullt ut, man kan också dömas för allmänfarlig vårdslöshet om man vållat brand. Det kan leda till stora konsekvenser för husägaren, avslutar Malin Brandin Bolund och uppmanar till extrem försiktighet vid trädgårdseldning.

Kontaktperson

Innan du eldar

  • Elda inte när det blåser. Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs.
  • Kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller för eldning i ditt område.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Det ska alltid finnas tillgång till vatten när du eldar i trädgården. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.
  • Att elda i en plåttunna som förberetts med tilluftsöppningar kan vara ett bra sätt att ha elden under kontroll och dessutom kunna fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.
  • Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Vattna ordentligt runt eldningsplatsen före och under eldningen. Om möjligt elda på obrännbart underlag som en grusad yta. Elda aldrig på berghällar då de lätt blir förstörda av värmen.
  • När du har eldat färdigt måste du försäkra dig om att brasan blir ordentligt släckt. Ett bra sätt att släcka är att kratta ut glöden och dränka den med vatten. Vattna också marken runt bränningsplatsen när du släckt branden.
  • Elda inte gräs ensam. Om elden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den
  • He en släckutrustning brevid dig, ta ut brandsläckaren från huset och ha en trädgårdsslangslang med påkopplat vatten nära, samt spadar, krattor och liknande.
  • För lantbruk där stora ytor ofta ska brännas krävs ett skyddsavstånd på minst 75 meter till byggnader.

Se alla pressmeddelanden