Av: Kommunikation

Vad tycker våra kunder?

Länsförsäkringar Bergslagen arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder och som ett led i detta arbete kommer vi att från och med tisdag den 31 oktober skicka ut en undersökning via e-post till ett slumpvist urval av våra kunder.

Symbol Guldkund

Undersökningen genomförs i samarbete med Origo Group. Dina svar är konfidentiella och kommer inte att delas med Länsförsäkringar Bergslagen. Origo Group har fått dina uppgifter från Länsförsäkringar Bergslagen.

Dina åsikter är värdefulla så vi tackar dig i förväg för ditt deltagande.

Har ni frågor om undersökningen?

Vänligen kontakta vår Kommunikations- och marknadsavdelningen kommunikation@lfbergslagen.se.

Se alla nyheter