”Allt fler barn i Västerås behöver hjälp”

Västerås stadsmission gör redan en stor insats för utsatta barnfamiljer, och nu får de möjlighet att hjälpa ännu fler. Tack vare rekordstödet på en miljon kronor från Länsförsäkringar Bergslagen kan de starta en matcentral. – Det känns helt fantastiskt. Vi har sett behovet länge och strävat efter att kunna starta det här, säger Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission.

Magnus Uhlin
Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission

Behovet av hjälp med mat till utsatta barnfamiljer har länge varit stort i Västerås.

– Men vi har märkt att behovet av matstöd har ökat i spåren av pandemin. Människor hör av sig till oss och andra ideella organisationer och samfund, och det är tydligt att allt fler hamnar under gränsen för att klara av räkningar och matinköp, säger Magnus Uhlin.

Matcentraler finns på flera andra ställen i landet, och har visat sig vara ett effektivt sätt att nå personer som kanske inte annars söker hjälp. Stadsmissionen i Västerås har länge planerat för att starta matcentral och tack vare det stora bidraget från Länsförsäkringar Bergslagen kan det nu bli verklighet.

Nöjd med lokalen

Kontraktet för lokalen har just skrivits på. Där, i en före detta bilhandel i Bäckby, får det plats med både lager och en butiksdel.
– Det blir en plats dit vi kan ta överskottslivsmedel från butiker och grossister, som annars hade kastats, och omdistribuera till människor som lever i matfattigdom eller inte har råd att köpa näringsriktig mat, säger Magnus Uhlin.
Han är väldigt nöjd med lokalen.
– Det ligger i ett av de områden i Västerås som har relativt stor social utsatthet. Det är viktigt att människor kan ta sig till oss och vara med och påverka innehållet i den matkasse de kan få. Men som komplement ska vi också köra ut mat till andra delar av Västerås.
Fredrik Thingberg är rekryterad som ansvarig för Matcentralen.
– Vi träffar butiker och grossister nu, och har fått till avtal med flera stycken. De är positiva och vill gärna bidra till att hjälpa till, säger han.

Väg till mer stöd

Matcentralen blir också ett sätt att bygga relationer till människor som inte annars söker stöd.
– Vi tillgodoser ett basalt behov i Matcentralen, men genom det lär vi också känna människor. På sikt kan vi stötta dem och hjälpa dem att få det stöd de har rätt till, så att de till slut inte behöver hjälp med att få mat. Det ska ju ingen behöva egentligen, säger Magnus Uhlin.
De räknar med att dra igång i mindre skala redan i januari 2022 och sen öka successivt.
– Här får de tryggheten i att känna att de kan ge sig själva och sina barn mat för dagen. Men i förlängningen också betala räkningar, vara med på skolutflykten eller till och med i idrottsföreningen. Vilket är otroligt viktigt för barnen.

Mat och ekonomi

  • Varje år slängs cirka 100 000 ton livsmedel i Sverige, hos butiker, industrier och grossister.
  • Matcentralen i Västerås hoppas på att på sikt kunna rädda cirka 100 ton mat per år från att slängas.
  • 1–4 procent av Sveriges befolkning lever i matfattigdom – har inte råd att handla mat, prioriterar bort mat och köper systematiskt näringsfattig mat.
  • 11,7 procent av barnen i Västerås lever i ekonomisk utsatthet.

Källa: SCB

Se alla nyheter