Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Det kraftiga fallet hos företagens framtidsutsikter accelererar avmattningen och ökar risken för en global lågkonjunktur. Centralbankerna kan behöva stimulera ytterligare. Bolagens vinsttillväxt väntas sakta in något. Samtidigt kan börsernas svängningar bli fortsatt höga under 2019, främst drivet av marknadens osäkerhet för hur mycket den globala tillväxten bromsar in. Vad betyder allt detta för dig som sparare?

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder och Aktiva placeringsförslag. Tanken är att den ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen december 2019

 

Se alla nyheter