Fler aktörer ger sig in i solcellsbranschen

Solcellsanläggningar blir allt vanligare och installeras främst av miljöskäl och för att minska elkostnaderna. Köparen bör dock vara engagerad vid en installation eftersom det finns en ökad brandrisk i hemmet om anläggningen installeras fel.

Solceller
Fler aktörer ger sig in i solcellsbranschen

De senaste åren har installationer av solcellsanläggningar haft en stark uppgång och det fortsätter. Allt fler upptäcker att egen elproduktion både är mer miljövänligt och ekonomiskt.

- Men Branschen är ny trots att man har hållit på i flera år med solceller. Marknaden expanderar stenhårt och det kommer många nya aktörer med dålig kunskap inom el. Det är viktigt att göra en ordentlig research innan man väljer leverantör, säger Niklas Adolfsson, Skadeförebygg Länsförsäkringar.

Vi på Länsförsäkringar Bergslagen Lantbruk åker alltid ut och besiktigar anläggningen innan kunden tas in för försäkran och Niklas har sett många felaktiga installationer de senaste åren. Ljusbågar och kortslutningar i likströmskablar kan orsaka brand, detta på grund av felaktig installation. Som kund bör man läsa på ordentligt innan man väljer anläggning. Niklas ger tips på hur man ska gå till väga när man installerar solceller.

Niklas bästa tips för dig som vill installera solceller:

  1. Börja med att kontrollera den tilltänkta leverantören via e-tjänsten ”Kolla elföretaget”. Genom tjänsten ser man om företaget finns registrerat och därmed har behörighet att installera solceller. Kom ihåg att det enda som inte kräver behörighet är fästena för panelerna.
  2. Ta sedan in referenser och kontrollera hur gammalt företaget är. Hur lång är garantitiden och hur rimligt är det att det säljande företaget finnas kvar under hela garantitiden?
  3. Det är viktigt att all installation görs av en behörig elinstallatör.
  4. Tänk på att regelverken skiljer sig när det gäller lantbruksbyggnader och Villahem. Lantbruk ska följa LBK och elinstallationsreglerna. För industri och Villahem gäller elinstallationsreglerna.

Solcellsbranschen har idag fått bättre stöd av uppdaterade regelverk och en ny handbok från Svensk elstandard om solel med tydligare riktlinjer och råd.

- Följer man regelverket och kontrollerar att man har en auktoriserad elinstallatör så kan man känna sig trygg med sin solcellsanläggning, säger Niklas Adolfsson.

Niklas checklista efter installationen:

  1. Se till att ha bra dokumentation av installationen
  2. Ritningar är ett måste
  3. Elskåpet ska vara uppmärkt om något skulle hända

Ta del av Länsförsäkringars ”Faktablad Solcellsanläggning”. Även om råden främst avser lantbruk kan du ha det som checklista och överlämna det till elföretaget som ska utföra installationen.

 

Se alla nyheter