Fullmäktigeval

Sala och Lindesberg 2018

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Nominera dig till Fullmäktige

Var med och påverka

Länsförsäkringar Bergslagen ägs av sina kunder. Det betyder att vi har ett fullmäktige högst upp i vår organisation. Där sitter ca 60 vanliga kunder som är med och påverkar företagets framtid. För vem kan bättre förstå dig och din vardag än du själv, dina barn, din granne eller din frisör?

Vart tredje år får våra kunder som har en sakförsäkring hos oss – till exempel en bil, båt eller hus – en inbjudan till fullmäktigeval.

2018 är det val till fullmäktige för kunder som bor i Sala, Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg, Heby, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors, Nora, Karlskoga och Degerfors.

Så funkar detVem söker vi?

Under maj har kunder som bor i följande kommuner kunnat nominera sig till fullmäktige inför fullmäktigevalet 2018: 

  • Sala (inkluderar kommunerna: Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och Heby)
  • Lindesberg (inkluderar kommunerna: Ljusnarsberg, Hällefors, Nora, Karlskoga och Degerfors)

Vi söker kunder som gillar att engagera sig och som är intresserad av vår verksamhet. De ska också känna ansvar för att representera alla andra kunder och delägare, med andra ord sina grannar och kompisar. När du sitter i fullmäktige får du ett stort nätverk eftersom det representeras av personer från många olika branscher och åldrar i Västmanlands- och Örebro län.

Så går valet till

När sista dag att nominera till fullmäktige passerat, samlar valberedningen ihop de kandidater de vill träffa och tar fram ett förslag på vilka som ska föreslås till fullmäktige. I november sker valet och då får du ta ställning till förslaget via webben eller per post.

Undrar du över något?

Om du har frågor om nomineringen till fullmäktige är du välkommen att mejla till fullmaktige@lfbergslagen.se eller ringa 021-19 01 00.


Kunder berättar

Camilla McQuire

Varje gång vi ses lär jag mig något som jag har nytta av i andra sammanhang

Camilla McQuire bor i Åtorp och arbetar som näringslivs- och destinationsutvecklare i Karlskoga. När hon ställde upp i fullmäktigevalet för tre år sedan var det för att hon var nyfiken på hur ett försäkringsbolag fungerar och styrs. Nu vill hon tipsa fler att ta chansen att nominera sig. För att det är otroligt roligt och lärorikt! Och för att man faktiskt är delägare i bolaget om man har en försäkring. Man kan själv vara med och påverka hur sitt eget försäkringsbolag styrs.

Videohälsning från Camilla

Mats Hägglund

Man kan påverka mycket om man har idéer. Det är dessutom väldigt trevligt när vi möts.

Mats Hägglund bor i Sala och arbetar som lärare. Han engagerar sig i fullmäktige för att tycker om att vara med och påverka. "Att Länsförsäkringar är kundägt gör att det blir extra roligt att kunna påverka då bra idéer kan leda till lägre premier eller återbäring. Jag har även kunnat hjälpa vänner och bekanta med frågor som rör försäkringar. Man blir som en ambassadör för bolaget."

Videohälsning från Mats


Vanliga frågor och svar om fullmäktigevalet

Vad gör fullmäktige?

Fullmäktige är Länsförsäkringar Bergslagens högsta beslutande organ och utser bolagets styrelse. Andra uppgifter är att ge styrelse och vd ansvarsfrihet, fastställa balansräkningen samt val av revisorer och valberedning.

Varför har ni ett fullmäktige?

Länsförsäkringar Bergslagen är ett ömsesidigt bolag vilket betyder att våra kunder också är våra ägare. Vi är med andra ord ett kundägt bolag där kunderna representeras av utvalda kunder i det högsta beslutande organet: Fullmäktige. På så vis är våra kunder med och påverkar bolagets framtid och utveckling.

Vilka sitter i fullmäktige?

I fullmäktige sitter idag 59 kunder som alla bor i någon av de 23 kommuner som ingår i Länsförsäkringar Bergslagens verksamhetsområde. En fullmäktigerepresentant kan med andra ord vara du själv eller din granne. Gemensamt är att alla representanter är kunder i bolaget och som valts till fullmäktige för att de är lyhörda för andra kunders intressen och behov, och framför dessa till bolagets ledning.

Varför har ni val till fullmäktige?

Det är i vårt val som du som kund och delägare kan engagera dig och påverka bolagets framtid. Under valet har du direkt inflytande över verksamheten genom att välja vilka lokala representanter som ska sitta med i vårt fullmäktige. Representanterna i fullmäktige väljs för en treårsperiod.

Hur går valet till?

Inför valet i respektive distrikt tar valberedningen fram förslag på ledamöter, det vill säga kunder som vill engagera sig. Därefter får alla våra sakförsäkringskunder i distriktet en inbjudan till att göra sitt val digitalt eller via post. Då får de ta ställning till valberedningens förslag. I december presenteras resultatet här på vår hemsida.

Vem kan rösta i fullmäktigevalet?

Rösta kan den som har en sakförsäkring i Länsförsäkringar Bergslagen och bor i det distrikt som det är val i. Du ska ha varit kund i bolaget sedan 15 augusti. Även bolag/juridiska personer som har sina försäkringar i Länsförsäkringar Bergslagen är rösberättigade. Dessa röstar genom att välja utskrift i valportalen.