Mårten Bladh – en av våra 59 kunder som sitter i fullmäktige

Mårten Bladh – en av våra 59 kunder som sitter i fullmäktige

Mårten Bladh har suttit med i fullmäktige sedan 2003 och tycker fortfarande att det är otroligt givande och utvecklande. Han lär sig inte bara hur försäkringsbranschen fungerar utan utökar hela tiden sitt nätverk och kommer med förslag på hur bolaget kan utvecklas och bli ännu bättre på att möta kundernas behov.

Varför sitter du i fullmäktige?

– Jag tycker försäkringsbranschen är en spännande verksamhet – här handlar det om att bedöma och arbeta med risker på ett betydligt mer påtagligt sätt än i mitt vanliga jobb. När man sitter i fullmäktige ser man klart och tydligt att man kan bidra till företagets utveckling och att kundinflytande inte är ett spel för gallerierna. Vi får träffa ledningen och föra fram våra synpunkter och ställa de frågor vi tycker är relevanta. Det har hänt att ledningen eller styrelsen har ändrat sig efteråt. 

Vad har du för bakgrund?

– Jag är vd för Meag Va-system AB, ett företag inom Meag-koncernen som jag och mina tre bröder äger. Vi tillverkar kompletta va-system i betong med rör, brunnar, pumpstationer och olika typer av anläggningar för att leda, magasinera och rena vatten.

Hur blev du invald i fullmäktige?

– Jag fick frågan från valberedningen eftersom de letade efter nya ledamöter från andra branscher och ville bredda fullmäktiges kompetens. Där och då visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på, men jag ångrar mig inte en sekund. Det är otroligt utvecklande och jag lär mig mycket.

Vad gör ni i fullmäktige?

– Utöver att vi deltar på den ordinarie bolagsstämman så har vi två informationsmöten under året. Här kan vi föra fram våra och andra kunders synpunkter. Jag ser mig som en ambassadör för bolaget utåt, där jag pratar om verksamheten med de jag träffar och tar också emot synpunkter som jag för tillbaka. På informationsmötena får vi också veta hur det går för bolaget och diskuterar hur bolaget kan utvecklas. Senast diskuterade vi vad som kan få fler yngre kunder att samla sina försäkringar hos Länsförsäkringar Bergslagen. Mellan mötena håller jag mig uppdaterad om vad som händer i bolaget genom att läsa på webbplatsen och nyheter.

Vad har du fått för lärdomar från att sitta i fullmäktige?

– Jag lärt mig hur en försäkringsverksamhet fungerar – vilket är utvecklande och lärorikt – och det tuffa regelverk som banker och försäkringsbolag måste följa. Jag har också fått ett brett nätverk och lärt känna personer från olika branscher och med olika bakgrund.

Har du något råd till den som funderar på att nominera sig till fullmäktige?

– Om du vill sitta med i fullmäktige är det viktigt att gå in med ett långsiktsperspektiv. Det tar något år innan man är med i matchen och förstår verksamheten. Det är viktigt att du är villig att sätta dig in i arbetet – då kommer du se att det är mycket utvecklande och att du har möjlighet att påverka.