Initiativ vi sponsrat 2016

Genom Bergslagslyftet sponsrar vi projekt och satsningar som riktar sig till barn och ungdomar. Vi stödjer föreningar, förbund eller initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar. Bergslagslyftet fördelar medel två gånger varje år.

Sala Simsällskap – vill behålla sina tonåringar

En mycket aktiv förening i Sala med många simmande ungdomar. Föreningen vill utveckla sitt arbete för att behålla simmande ungdomar även upp i åldrarna. Målet är att skapa samarbeten med ett lokala skolor för att ge förutsättningar för fortsatt utveckling för simmare på hemmaorten. Oavsett vilken nivå man tränar på. Det tror föreningen kan få fler att fortsätta idrotta längre upp i åldrarna. Föreningen kommer också tack vare sponsringen kunna investera i utrustning för landträning, som är lätt att anpassa till simmarnas ålder och träningsstatus.

Hamre Scoutkår – upplevelser i naturen

Hamre scoutkår är en förening med 60 år på nacken. Scoutkåren är en plats där alla barn och ungdomar är välkomna för att uppleva äventyr, gemenskap och att lära sig nya saker genom att själv prova. Föreningen har låga medlemsavgifter för att alla ska kunna delta. Scoutkåren håller till utomhus och låter barnen lära sig av naturen, sig själva och om varandra. Aktiviteterna är bland annat lekar och övningar i naturen, vandring, paddling, skidor och övernattningar i tält och vinskydd. Tack vare sponsringen har nu föreningen möjlighet att investera i ett tält för hajker och läger där de kan laga mat vid öppen eld. 

Fellingsbro Orientering – öppnat famnen för nyanlända

För några år sedan hade föreningen bara några få barn som orienterade, nu är det över 60 barn och unga som varje vecka ansluter till föreningens olika aktiviteter. I Fellingsbro finns ett flyktingboende som föreningen samarbetar med och för sitt viktiga arbete med integration och mångfald har föreningen fått Skogssportens Gynnares stipendium.

Sätra IF – skidlek för alla åldrar

Föreningen är mycket aktiv och bedriver sin verksamhet i Sätrabrunn, mellan Sala och Västerås. Klubben gör en stor satsning på att iordningställa ett motions- och friluftsområde som kan nyttjas året runt. Klubben har sedan flera år aktiviteten ”Skidlek”, där barn och unga lär sig grunderna i skidåkning genom balans och teknikövningar. Nu jobbar föreningen för att iordningställa ett lekområde med backar, hopp och plana ytor. Här kan alla vara med efter sin egen förmåga och utvecklas i sin egen takt

Karlskoga Bats Baseball – alla kan vara med

En snabbt växande ungdomsförening i Karlskoga som spelar Baseball. Föreningen har en bra sammanhållning där killar och tjejer i olika åldersgrupper spelar tillsammans. Det förstärker kulturen att alla kan vara med. Föreningen har se senaste två åren gått från 8 aktiva barn och ungdomar till 40. Målet är att ha 50 aktiva barn inom närmaste året. För att kunna ta emot alla nya barn får föreningen sponsringen för att kunna köpa in låneutrustning, just för att sänka trösklarna så det inte blir en ekonomisk fråga om man vill spela Baseball. 

Örebro SK Handboll Herr – en naturlig arena för integration

Handboll för hjärta och gemenskap är ett integrationsprojekt i stadsdelarna Vivalla och Brickebacken i Örebro kommun, med syfte att använda handboll som metod för att främja integration. Projektet vill ge alla barn- och ungdomar i stadsdelarna möjlighet till en meningsfylld fritidssysselsättning och gemenskap.

Projektet sker samarbete med andra organisationer som Röda Korset, Örebro kommun och Folktandvården. Målet är att locka nya ledare, barn och barnens föräldrar – där idrotten fungerar som en naturlig arena för integration. 

IK Franke – fotboll på fredagskvällar

Fotbollsklubben IK Franke finns belägen i ett geografiskt område där många barn och ungdomar inte har inte ekonomiska möjligheter eller den stöttning som behövs för att spela fotboll. Klubben har satsat på att alla lag och projekt är kostnadsfria för att alla ska få vara med. IK Franke arrangerar Drive‐In fotboll på fredagskvällarna på området Råby, med extra fokus för dem som inte redan deltar i föreningar. Aktiviteten är mycket välbesök och uppskattad året om. 

Örebro Läns Fotbollsförbund – får föreningar att ta socialt ansvar

Initiativtagare till ”Örebroandan” som engagerar fotbollsklubbar att ta ett socialt ansvar genom idrotten för att skapa levande stadsdelar där spontanidrotten är en naturlig del. I området Vivalla har ”Örebroandan” kommit för att stanna och är nu ett naturligt val för många av områdets ungdomar och skapar en meningsfull sysselsättning på fredags‐ och lördagskvällarna. I snitt deltar omkring 200 ungdomar, i åldrarna 10‐20 år, varje helg och verksamheten möter det stora behovet för dessa ungdomar att aktivera sig. Nu satsar man vidare för att få fler föreningar engagerade för att fostra ungdomar att ta ansvar för sin fritid och sitt bostadsområde.

Södra HyttOmrådets IdéFörening – gå på slak lina

Föreingen samarbetar med Lilla Kvarn fritidsklubb i Hällefors som är en naturlig samlingsplats för ungdomar att mötas på. Nu planerar man att utöka utbudet med kvällsaktiviteter utomhus med Slackline eller så kallat ”gå på slak lina” tillsammans med en instruktör. Detta är ett bra redskap för möten där de flesta som provar på är lika mycket nybörjare. Att hitta balansen kräver koncentration. Att kunna gå framåt kräver balans. Att börja om och försöka igen kräver tålamod. Att gå på Slackline är ett utmärkt sätt att förenas kring och främjar integration mellan nyanlända och de ungdomar som redan är etablerade i verksamheten. 

KFUM Örebro Basket – satsning för ensamkommande barn

Föreningen har fångat upp det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som anlänt till Örebro. Satsningen heter "Välkommen hit" och samarbetar med alla boenden i länets kommuner. Då intresset är mycket stort vill föreningen utveckla verksamheten för att också kunna erbjuda aktiviteter utanför basketplanen. Målet är att 150 ungdomar under året ska finna sin väg in i samhället genom att föreningen erbjuder de ungdomar som vill satsa på sin basketkarriär en basketutbildning antingen som spelare, ledare, domare eller funktionär. Likaså skapa gemensamma aktiviteter utanför basketplanen för att bygga relationer, skapa självförtroende och bygga broar in i samhället.

Lindebygdens Orienteringsklubb – får barn att röra sig i naturen

Föreningen bedriver ”Skogskul” som är en orienteringsträning för barn och ungdomar från 5-årsålder upp i tonåren. Skogskul är ett lekfullt sätt att lära sig orientering, där individuell utveckling och samarbete går hand i hand. Målet är att ha roligt samtidigt som man rör sig i naturen. Stor vikt läggs vid att skapa bra relationer mellan ungdomar i olika åldrar och från olika bakgrunder. Att barnens föräldrar dras med är en positiv bieffekt.  Föreningen satsar på en gemensam sommaraktivitet för att träffa andra orienteringsungdomar från hela Sverige.

Köping is Bandy – vill stötta ny målgrupp på isen

Bandysporten har länge varit en idrott där pojkar och ungdomar med svensk bakgrund har varit överrepresenterade. Detta vill Köpings IS bandy sudda ut. Föreningen vill att alla ungdomar ska kunna åka skridskor. Senaste säsongen har föreningen sett en ökning av ungdomar med utländsk bakgrund samt flickor. Den utvecklingen vill de fortsätta stötta och satsar på att det nästa säsong ska gå att låna utrustning, såsom skridskor, hjälmar och kläder. 

Degerfors IF – sätter fart på 110 skolklasser

Passivitet, övervikt och dålig fysisk status är ett växande problem hos barn och ungdomarna. Skolan och idrottsrörelsen är de som har bäst förutsättningar att ändra på detta. Detta har Degerfors IF tagit fasta på och startar nu ”Klassfotbollen” för totalt 110 skolklasser i årskurserna 1‐6 i Karlskoga och Degerfors.  Klasserna får i uppdrag att skapa ett lag, träna ihop och sedan som final få en heldag helgen 21‐22 maj på Stora valla i Degerfors.

Västerås Roedeers – alla ska kunna låna utrustning

Föreningen som bedriver Amerikansk fotboll och Cheerleeding samlar idag cirka 250 medlemmar från sex år och uppåt. Klubben arbetar aktivt för att alla ska kunna vara med oavsett storlek, hudfärg eller kön. Det betyder att både den som är lätt och smidig och den som är stor, tung och stark har en plats i klubbens olika lag, vilket ger en bra möjlighet för den som annars känner sig utestängd från att idrotta i lagsport på grund av sin storlek. Föreningen satsar på att alla som vill ska får en chans att låna utrustning för att kunna delta. 

Romfartuna GIF United – fotbollsskola för funktionsnedsatta

Föreningen bedriver en mycket aktiv fotbollsverksamhet för barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. I god och positiv anda lockar de barnen att röra på sig och börja spela i något av föreningens lag. Romfartuna GIF Uniteds fotbollsskola behöver fler ledare per anmäld deltagare och därför behöver föreningen hela tiden arbeta aktivt för att både locka och utbilda ledare. 

Vi verkar där du bor

Vår affärsidé är i sig hållbar, vilket vi fick bevis för 2018 när vi fyllde 170 år. Vårt enda uppdrag är att hjälpa våra kunder att få en trygg och hållbar ekonomi. Vi vill att vårt område ska vara en trygg och säker pats att växa upp på, därför engagerar vi oss på olika sätt. Vi kallar det för "Vår hållbara affär".

Vi verkar där du bor