Hållbarhetsåret 2019

I mer än 170 år har vi haft ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet. Vi satsar på vårt lokala samhälle och tar ansvar för vår miljö och kundernas ekonomi genom att förebygga skador och finnas nära tillhands för invånarna i Västmanlands- och Örebro län, samt Heby kommun. Vi arbetar efter åtta aspekter som alla ingår i ”Vår hållbara affär". Följ med i arbetet bakom kulisserna. Väl mött 2020!

Så skapar vi en hållbar affär

Vd Mikael Sundquist berättar om året som gått

För oss handlar det om att hela tiden ligga steget före - att vara rustad inför oväntade händelser. 2019 hade vi ett positivt resultat inom alla verksamhetsområden. Tack vare våra engagerade medarbetare hade vi återigen branschens mest nöjda kunder inom fler områden. Nu blickar vi framåt - tillsammans!

Vi verkar där vi bor

Vi vill minska risker och skapa ett tryggt och respektfullt samhälle, fyllt av goda idéer. Därför satsar vi extra på våra barn och ungdomar. I förlängningen innebär det bättre hälsa, färre skadegörelser och färre brott – något som vi alla vinner på. Anna-Maria Wallin, kommunikationschef berättar mer.

Vi ägs av våra kunder

Att vara kundägda gör vårt uppdrag väldigt tydligt. Det är nöjda kunder som visar om vi har lyckats i vårt uppdrag. Helene Hemlin, affärsutvecklare berättar mer om hur ett kundägt bolag tänker.

Vår yttersta drivkraft är inte att tjäna pengar 

"Vårt enda fokus är att erbjuda tjänster och produkter som kunderna efterfrågar och behöver. När det går bra ekonomiskt går överskottet tillbaka till kunderna."

Vi minskar vår miljöpåverkan

Vårt bolag är sedan länge certifierat enligt ISO 14001, som säkerställer att vi hela tiden minskar vår miljöpåverkan. En viktig del är att vi ser till att kundernas skador lagas på ett så hållbart sätt som möjligt. Jonny Lindkvist, skadechef för motorteknik, berättar hur vi jobbar med våra certifierade bilverkstäder.

Vi hjälper kunderna när de behöver

Genom att dela med oss av vår kunskap hjälper vi dagligen våra kunder att förhindra skador. För varje skada innebär en stor miljöpåverkan. Pontus Asp, skadeförebyggare, berättar om sitt viktiga uppdrag.

En skada kan vara både jobbig och förödande för en familj

"Jag hjälper kunder varje dag. Kan vi förhindra en skada sparar vi även på miljön – genom mindre material, transporter och energiförbrukning." 

Lönsamhet och god etik

Med vårt kapital har vi stora möjligheter att göra skillnad och bidra till att företag ställer om till en fossilfri värld och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Svante Linder, ekonomi- och finanschef, berättar hur vi ser på vår kapitalplacering.

Vi känner ansvar för kundernas hela ekonomi

Att hjälpa våra kunder till en hållbar ekonomi är vad vi gör varje dag. Då står kunden rustad inför oväntade händelser och kan samtidigt ta tillvara livets alla möjligheter. Rafael Yevno, bankrådgivare berättar hur.

När kunderna får bättre koll känner de sig tryggare

"En hållbar privatekonomi betyder en ekonomi i balans mellan inkomster och utgifter. Ett sätt för att nå sina drömmar kan vara att månadsspara." 

Bra och prisvärda produkter

Vårt hållbarhetsarbete går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi har ett ansvarsfullt erbjudande till kunderna – allt från våra egna värderingar till hållbara tjänster och produkter. Peter Ahlm, försäkringsrådgivare berättar hur vi är med och skapar hållbara företagare.

Utveckling och mångfald

Att vara en attraktiv arbetsgivare med en ansvarstagande personalpolitik är viktigt för oss. Vår personal är vår viktigaste resurs. Lisa Ringbom Axnér, HR-chef, berättar om varför vi fokuserar både på språk- och kulturkompetens när vi rekryterar.

Våra kunder speglar samhället

"Därför är det viktigt med både språk- och kulturkompetens när vi rekryterar – så att alla medarbetare och kunder känner sig hemma hos oss oavsett bakgrund."

Bolaget sätter årliga hållbarhetsmål utifrån de tre delarna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. På vilka sätt vår affär är hållbar och vad som är viktigt för oss beskrivs i åtta hållbarhetsaspekter samlade i Vår hållbara affär.

Läs mer om Vår hållbara affär

Vad kan vi själva göra för att hela tiden leva lite mera hållbart?

Våra medarbetare har massor av klimatsmarta tips. En har exempelvis sänkt värmen hemma i villan. En undviker att handla nyproducerade kläder och saker och en annan lever under devisen "inte bilen under milen". Vad gör du?

Dela dina bästa klimattips med oss