Dina representanter i Länsförsäkringar Bergslagen

Du som delägare har möjlighet att påverka vilken kandidat som ska representera dig i din kommun och nedan presenteras sittande ledamöter i Länsförsäkringar Bergslagens fullmäktige. 

Fullmäktige består av 60 delägare som representerar dig och övriga ägare. Ledamöterna i fullmäktige utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd. 

Distriktet för Västerås Stad


Nicolin Ahlqvist

Mats Engström

Göran Johansson

Fia Mårdfelt


Mårten Bladh

Pamela Ernlund

Nina Jokela


Pia Nilsson


Tony Blomqvist

Maja Garpelin

Cina Koskinen

Tobias Nilsson


Thomas Ekholm

Monica Hansen

Peter Lindström


Pia Nordlander

Distriktet för Örebro kommun

Peter Einarsson

Therése Hedén


Mikael Melitschenko

Mats Tilldal

Sandra Eriksson


Anders Holm

Carin Neanro

Emma Wass

Håkan Gransten

Johanna Johnte

Helena Netz

Davor Zidaric

Vilhelm Hanzén

Bo Ljunggren

Regina Salenfors-Andersson

Catrin Östlund

Distriktet för Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsberg, Nora, Karlskoga och Degefors kommuner

Anna Berggren, Nora

Helena Jansson, Karlskoga

555x300_ann-christinbertilsson.jpgAnn-Christin Bertilsson, Lindesberg

555x300_johansigge.jpgJohan Sigge, Lindesberg

Fredrik Hedborg, Kopparberg

555x300_sofiatungfelt.jpgSofia Tungfelt, Karlskoga

Jan-Erik Höijer, Degerfors

Distriktet för Sala, Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg och Heby kommuner

Anita Edholm, Vittinge

555x300_per-eriknystrom.jpg
Per-Erik Nyström, Västerbykil

555x300_ludvigericsson.jpgLudvig Ericsson, Möklinta

555x300_christinastigsdotter.jpgChristina Stigsdotter, Tärnsjö

555x300_fredrikheidenborg.jpgFredrik Heidenborg, Sala


Mats Hägglund, Sala

Distriktet för Lekeberg, Askersund, Hallsberg, Laxå och Kumla kommuner

Anna Eriksson, Hallsberg

Per Willén, Askersund

Bengt Olofsson, Pålsboda

Suzanne Roos Högfeldt, Vintrosa

Anna Oskarsson, Skyllberg

Distriktet för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammars kommuner

Alexander Knutsson, Arboga

555x300-SofieTornin.jpgSofie Tornin, Hallstahammar

Johan Pettersson, Köping


Emelie Kjellberg, Hallstahammar

Magnus Åstrand, Seglingsberg


Agneta Pettersson, Kungsör

Valberedning

Valberedningens sammansättning efter bolagsstämma 2019:

  • Anita Edholm, Vittinge, ordförande (omval)
  • Mårten Bladh, Västerås (omval)
  • Monica Hansen, Västerås (nyval)
  • Peter Einarsson, Örebro (omval)
  • Mikael Melitshenko, Örebro, vice ordförande (omval)
  • Sofia Tungfelt, Karlskoga (nyval)
  • Jonna Lindman, Arboga (omval)
  • Anna Oskarsson, Vretstorp (omval)

Kontakt

Har du någon fråga eller synpunkt som du vill framföra till fullmäktige? 

Skriv ett meddelande till fullmäktige