Villabesiktningar

Skadeförebyggande hembesök

Vi vill att du ska känna dig så trygg som möjligt i ditt hem. För att minska risken för vattenskador, bränder och inbrott hemma hos dig som har din villa försäkrad hos oss vill vi hjälpa dig kontrollera dina våtrum och ditt kök, samt se över ditt brand- och inbrottsskydd. Helt kostnadsfritt.

Få koll på skaderiskerna i ditt hem

Om vi minskar antalet skador minskar kostnaderna för reparationer och påverkan på miljön. Det vinner vi alla på. Vi ger dig råd om hur du kan minska skaderiskerna i ditt hem.

Boka hembesök

Boka in ett besök av våra skadeförebyggare för att besikta din villa. Besöken sker på vardagar under kontorstid och tar i genomsnitt en timme. Under tiden får du en diagnos över hur läget är i ditt hem samt många råd och tips.

Så går besiktningen till

I vår villabesiktning tittar våra skadeförebyggande experter igenom din villas våtrum, brandskydd och inbrottsskydd.

 1. Vatteninstallationer i köket

  Vår skadeförebyggare börjar med att kontrollera att alla vatteninstallationer i köket ser bra ut. Dessutom kontrolleras att köket är gjort utifrån de bygg- och branschregler som gällde när köket byggdes. Här får du också tips om hur du kan fuktsäkra ditt kök på ett enkelt sätt.

 2. Alla våtrum gås igenom

  Skadeförebyggaren går igenom dina våtrum och undersöker att de följer de bygg- och branschregler som gällde när de byggdes eller renoverades. Skadeförebyggaren tittar särskilt på områden där det finns risk för läckage som runt duschen, badkaret eller golvbrunnen. Här kontrolleras också att ytskiktens svetsar och fogar är täta och rörgenomföringar i golv och väggar är tätade på rätt sätt.

 3. Andra utrymmen

  I tvättstugan, toaletten och rummet där värmeanläggningen finns kontrolleras att alla installationer fungerar och inte läcker. Om det finns ett vattenburet värmesystem i villan kontrolleras att systemet, expansionskärl och ventiler är täta.

 4. Testar jordfelsbrytaren

  Skadeförebyggaren kontrollerar också om elen i huset är jordfelsskyddad och ofta görs ett test av jordfelsbrytaren. Dessutom kontrolleras brandskyddet i huset och du får tips och råd om hur du kan förbättra det.

 5. Protokoll och värdekupong efteråt

  Ett par dagar efter besiktningen får du ett besiktningsprotokoll skickat till dig. Du för också en värdekupong av oss med ett unikt erbjudande som tack för att du hjälper oss att minska skaderiskerna

Kontakta våra skadeförebyggare

Pontus Asp

Skadeförebyggare Privat

Telefon: 021-19 02 76
Mobil: 072-238 85 90
E-post: pontus.asp@lfbergslagen.se


Länsförsäkringar Bergslagen