Personlig försäkringsgenomgång

Villaförsäkring? Livförsäkring? Allrisk? Reseskydd? Bilförsäk­ring? Djurförsäkring? Olycks­fallsförsäkring?

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Boka en tid med en av våra rådgivare

Ja tack, jag vill få en genomgång av mina försäkringar

Ekonomisk trygghet är viktigt om något skulle hända dig. Efter genomgången kan du i ett dokument enkelt se själv vilka försäkringar vi tycker att du behöver för att du ska ha ett riktigt bra försäkringsskydd, samt vilka försäkringar du köpt respektive tackat nej till. Under samtalet går vi igenom dessa tre viktiga områden:

  • Person och familj
  • Boende och fritid
  • Fordon 

Genomgången tar ca 15 minuter och går bra att göra på telefon.


Person och familj – om du eller dina nära skulle drabbas av olycka eller en sjukdom

Barnförsäkring

Vår barnförsäkring gäller både olycksfall och sjukdomar, dygnet runt, året om och utan krångliga tilläggsförsäkringar.

Livförsäkring

Med vår livförsäkring ger du din familj ekonomisk trygghet om du skulle avlida.

Gravidförsäkring

Vår gravidförsäkring är kostnadsfri och ger ett skydd för både dig som är gravid och ditt barn. 

Djurförsäkring

Hos Agria kan du försäkra de flesta djur men inte fiskar, insekter, spindlar eller vilda djur. 

Olycksfall- och sjukdomsförsäkring Vuxen

Om olyckan skulle vara framme utanför arbetstid är det bra att komplettera med vår olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt och täcker både olycksfall och sjukdom. 

Sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du enkelt tillgång till vård och rehabilitering. 


Boende och fritid – basen i ditt försäkringsskydd för dig, din bostad och dina saker

Hemförsäkring

Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät och ger ett brett ekonomiskt skydd. Du behöver en hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad eller om du tror att dina saker inte har så högt värde.

Fritidshusförsäkring

Försäkring för fritidshus ger din sommarstuga eller lantställe ett brett skydd för skador, olyckor och stölder på ditt hus/fastighet.

Hyresrättsförsäkring

Vår hemförsäkring ger dig ett bra ekonomiskt skyddsnät och reseskydd i hela världen i upp till 45 dagar.

Gårdsförsäkring

Gårdsförsäkringen vänder sig till dig som har lantbruk eller hästverksamhet i en liten skala. 

Bostadsrättsförsäkring

Försäkringen för dig som bor i bostadsrätts ger ett skydd för fast inredning, balkong med mera som du ansvarar för.
Kombinerad med hemförsäkring får du ett brett ekonomiskt skydd som omfattar både bostaden och dina ägodelar.

Allrisk lösegendom

Tilläggsförsäkring

Skyddar ditt lösöre och dina värdehandlingar vid skador genom plötsliga och oförutsedda händelser av annat slag än vad som ersätts i grundförsäkringen.

Villaförsäkring

Villaförsäkringen ersätter skador som sker på själva byggnaden och den tomt som huset är byggt på. 
Kombinerad med hemförsäkring får du ett brett ekonomiskt skydd som omfattar både bostaden och dina ägodelar.

Utökat reseskydd

Tilläggsförsäkring

Ger ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i hemförsäkringen. Innehåller bland annat avbeställningsskydd och gäller i hela världen, för ett obegränsat antal resor under ett år för dig och din familj.


Fordon – bilförsäkringen ersätter person- och fordonsskador

Bilförsäkring

Vår bilförsäkring finns i tre olika nivåer: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Alla bilar ska enligt svensk lag ha en trafikförsäkring. 

MER-försäkring

Tilläggsförsäkring

Är det viktigt att ha tillgång till din bil i alla lägen ger vår tilläggsförsäkring MER ett bra skydd. 

Båtförsäkring

Försäkringen ersätter skador på din båt och sådan utrustning som tillhör båten samt personliga tillhörigheter i båten.

Andra fordonsförsäkringar

Har du motorcykel, moped, husbil eller släpvagn? Det är vikigt att du har rätt försäkring för alla dina fordon.