Personlig försäkringsgenomgång

Villaförsäkring? Livförsäkring? Allrisk? Reseskydd? Bilförsäk­ring? Djurförsäkring? Olycks­fallsförsäkring?

Boka tid med en av våra rådgivare

Ekonomisk trygghet är viktigt om något skulle hända dig. Efter genomgången kan du i ett dokument enkelt se själv vilka försäkringar vi tycker att du behöver för att du ska ha ett riktigt bra försäkringsskydd, samt vilka försäkringar du köpt respektive tackat nej till. Under samtalet går vi igenom dessa tre viktiga områden:

  • Person och familj
  • Boende och fritid
  • Fordon

Genomgången tar ca 15 minuter och går bra att göra på telefon.

Ja tack, jag vill få en genomgång av mina försäkringar