200 miljoner tillbaka till våra ägare 2020

Det lönar sig att jobba tillsammans. Så mycket att vi under 2020 kunde dela ut 200 miljoner till våra ägare i Västmanlands-  och Örebro län samt Heby kommun. Det är ni kunder som äger Länsförsäkringar Bergslagen. Därför är det självklart för oss att din vinst vi gör går tillbaka till er.

Saknar du din återbäring?

De allra flesta av våra kunder fick sin återbäring på kontot i november eller i december 2020 eller i mars 2021. Om du missade att skicka in ditt kontonummer till våra ordinarie utbetalningstillfällen är du välkommen att kontakta oss för att få din återbäring utbetald. Ring oss på 021-19 02 50 så hjälper vi dig. 

Så fungerar återbäring

Vi är ett kundägt bolag. Det innebär att när det går bra för oss kan vi betala ut återbäring till våra försäkringskunder. Du som har en sakförsäkring (till exempel en bil- eller hemförsäkring) hos oss har möjlighet att få tillbaka en del av din försäkringspremie. Dina inbetalade premier styr hur mycket du får tillbaka.

Återbäring 2020

2019 var ett bra år - vi hade färre olyckor och skador än vi räknat med. Därför kunde vi dela ut återbäring på sammanlagt 200 miljoner kronor till våra försäkringskunder i Västmanlands- och Örebro län samt Heby kommun. 

Information in English, Arabic and Somali

The information videos above have subtitles in Arabic and Somali. Start the video and click the gear icon to set subtitles.

For information in English, visit our website with information in English.

Warbixin Afsoomaali kuqoran, Booqo boggayaga si aad u hesho warbixin Afsoomaali kuqoran.

Frågor och svar om återbäring

 • Försäkringar

  Du som har rätt till återbäring 2020 fick hem ett återbäringsbesked via posten eller Kivra under hösten. I det kan du läsa mer om just din återbäring.

  Om du inte registrerade ditt kontonummer våra ordinarie utbetalningstillfällen i november, december och mars. Kan du ringa oss på 021-19 02 50.

  På grund av den rådande coronasituationen gör vi i dagsläget inga massutskick av utbetalningsavier. 


  Hjälpte det här svaret dig? 105 av 142 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Försäkringspremierna sätts alltid utifrån ett normalår, med ett förväntat skadeutfall både vad gäller antal skador och kostnad för dessa. Det är dock omöjligt att i förväg veta utfallet för ett enskilt år, då det är väldigt många olika saker som spelar in. Vi kan ett enskilt år få lägre skadekostnader än normalåret som vi budgeterar utifrån. Det överskott som blir kan då betalas tillbaka till dig som kund i form av återbäring. Under 2019 hade vi även en gynnsam kapitalförvaltning som bidrog till ett positivt resultat.

  Om vi har ett gynnsamt skadeutfall ett år innebär det därmed inte att vi kan sänka premierna för kommande år. Återigen måste vi sätta premierna utifrån ett normalår.


  Hjälpte det här svaret dig? 42 av 42 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Beslut om återbäring och återbäringens storlek fattas av bolagets styrelse.


  Hjälpte det här svaret dig? 43 av 49 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Utbetalningen som sker 2020 är 200 miljoner kronor. 


  Hjälpte det här svaret dig? 11 av 21 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det är ett naturligt inslag i ett kundägt bolag är att överskott lämnas tillbaka till ägarna, alltså kunderna, när resultaten så medger. 2019 var det resultatmässigt bästa året i bolagets drygt 170-åriga historia och det är glädjande att vi då kan verkställa den största återbäringen i bolagets historia. 200 000 000 kronor.

  Denna återbäring äventyrar inte bolagets ekonomi och stabilitet, eftersom balansräkningen är mycket stark. Detta har förstås varit en viktig faktor att värdera när styrelsen beslutade om återbäring för 2019.

  Styrkan i balansräkningen följs tätare under coronakrisen och hela branschen måste också rapportera tätare till Finansinspektionen.

  Sammanfattningsvis står Länsförsäkringar Bergslagen starkt och kommer att betala ut återbäringen som planerat.


  Hjälpte det här svaret dig? 11 av 12 har fått hjälp av svaret