Båtförsäkring

Sveriges populäraste båtförsäkring som gäller både till sjöss och på land.

Sveriges största båtförsäkringsbolag - vi försäkrar mer än 3 av 10 båtar
Lokal och nära kontakt med ditt varv
Marknadens mest omfattande båtolycksfallsförsäkring ingår

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Jämför båtförsäkring

Innehåll
Max
Bas
Ansvar

Om du blir skadeståndsskyldig för skada på annan person eller annans egendom.

Vid grundstötning, kollision, masthaveri eller om båten sjunker. Gäller även vid annan plötslig och oförutsedd, utifrån kommande, händelse.

Om båten skadas när den befinner sig på land eller vid sjösättning, upptagning och transport.

Om båten skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion.

Om båten utsätts för stöld, stöldförsök eller skadegörelse.

För advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.

För personer som skadas vid olycksfall som uppkommit vid aktivitet med eller vid användande av den försäkrade fritidsbåten.

Vid plötslig och oförutsedd skada på motor och maskinell utrustning som är högst tio år gamla.

Vid plötslig och oförutsedd skada på båttillbehör som är högst tio år gamla. Försäkringen gäller också för sanering av tank vid feltankning samt borttappade eller skadade nycklar. Högre ersättningsbelopp för personlig egendom och uppläggningsmaterial.

Om du behöver bogsering eller transport av bränsle eller reservdelar. Den gäller också för skäliga kostnader för hemresa, eller logi samt transport av båten, om den har blivit obrukbar.

Om du råkar ut för en ersättningsbar skada som gör båten obrukbar under perioden 1 maj – 30 september kan du få avbrottsersättning med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar.

Försäkra din båt

Motorbåt, segelbåt, vattenskoter eller jolle? Vi försäkrar de flesta fritidsbåtar med upp till 40 procents rabatt. Båtförsäkringen gäller både till sjöss och på land.

Du väljer själv omfattning på din båtförsäkring. Med vår BAS försäkring får du ett bra grundskydd. Med MAX är även båtmotorn och annan maskinell utrustning försäkrad om olyckan är framme eller om du tankar med fel bränsle. Vattenskoter går inte att försäkra med MAX.

Upp till 40 procents rabatt

Du kan sänka priset på försäkringen med 10 procent om du har minst förarintyg. Har du dessutom gjort åtgärder för att minska stöldrisken kan du få ytterligare 30 procent.

  • Montera spårsändare.
  • Lås in utombordsmotorn under vintern.
  • Lås fast båten i hemmabryggan.
  • Märk utombordsmotorn eller vattenskotern med mikropunkter.
  • Montera stötdämpande kölskydd.

Läs mer om hur du kan förebygga båt- och motorstöld här

Läs om hur du kan förebygga skador här

Se pris och teckna försäkring

Tilläggsförsäkringar

BAS och MAX täcker det mesta. Men i vissa lägen kan du behöva en tilläggsförsäkring.

Hyra ut båten

Vill du hyra ut din båt eller låna ut den mot ersättning behöver du teckna tilläggsförsäkringen för uthyrning.

Med båten i andra farvatten

Planerar du att röra dig i andra geografiska områden än där försäkringen gäller behöver du kontakta oss i god tid för att få besked om vilka regler som då gäller. Vi har alltid tips på vad du behöver tänka på. Läs mer om var försäkringen gäller under frågor och svar.

Kontakta oss

Tänk på att...

Försäkra din båt samma dag som du köper den. Annars riskerar du att stå utan skydd.

Villkor för båtförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.

Frågor och svar om båtförsäkring