Betalningar till och från utlandet

Trygga utlandsbetalningar

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Skicka betalningar till utlandet

Du kan välja olika typer av utlandsbetalningar beroende på hur snabbt pengarna ska nå mottagaren och till vilket land du ska skicka dem. 

Enklast gör du din utlandsbetalning i Internetbanken. Du kan även komma in på något av våra kontor så hjälper vi dig eller ringa telefonbanken på 0771-666 555. Du kan välja:

SEPA-betalning

Välj SEPA-betalning när du ska skicka pengar i euro till EU- och EES-länderna, Monaco och San Marino och Schweiz. De når mottagaren nästa bankdag när du skickar betalningen i internetbanken före klockan 19.00 och den kostar ingenting.

Normalbetalning

Välj normalbetalning när du ska skicka pengar i annan valuta än euro till EU- och EES-länderna, Monaco, San Marino och Schweiz samt när du ska skicka pengar till länder utanför dessa områden. Pengarna når betalningsmottagarens bank inom två till fem bankdagar, beroende av land och vilka rutiner mottagarbanken har.

Expressbetalning

När du väljer expressbetalning ska pengarna nå mottagarens bank snabbare än vid en normalbetalning men det beror på mottagarens bank, vi kan inte garantera deras hantering.

Fyll i beställningsblankett för utlandsbetalning

Skicka en check till mottagare i utlandet

Du kan skicka en check till mottagaren om det inte är möjligt att betala till ett konto. Fyll i en ansökan och lämna in den på något av våra kontor. Tänk på att det är tryggare, snabbare och blir mycket billigare om du istället begär kontouppgifter och gör en SEPA- eller Normalbetalning.

Fyll i en checkansökan

Det här behöver du för att göra en utlandsbetalning

 • Betalningsmottagarens namn, adress och land.
 • Betalningsmottagarens kontonummer eller IBAN-nummer om landet är anslutet till IBAN samarbetet. IBAN-nummer är ett bankkontonummer enligt internationell standard.
 • Betalningsmottagarens banks BIC/SWIFT-adress. Det en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. När du fyllt i den hämtas betalningsmottagarens namn och adress automatiskt.
 • Några länder använder ett nationellt id istället för istället för BIC/SWIFT-adress, till exempel USA och Kanada. Ett nationellt id börjar alltid med två bokstäver och sedan ett antal siffror för varje land.

För att vi ska kunna garantera att en betalning kommer fram i tid, måste du se till så att all information är fullständig och korrekt.

Vi rekommenderar att du skickar betalningen i mottagarlandets valuta.

Viktigt! Se till att informationen är fullständig och korrekt för att vi ska kunna garantera att din betalning kommer fram i tid.

Snabbfakta om utlandsbetalningar
Typ av betalning Skickas/Levereras Pris internet/kontor
SEPA-betalning för euro till EU/EES-länder och Schweiz med fler Innan 19.00/En bankdag 0 kr/50 kr
Normalbetalning för annan valuta till EU/EES-länder och Schweiz med fler Under dagen/Två bankdagar 50 kr/150 kr
Normalbetalning till övriga länder Under dagen/Två-fem bankdagar

50 kr/150 kr

Expressbetalning  

400 kr på kontoret

Skicka en check  

300 kr

*Om mottagarbanken inte finns i EU/EES kan vi inte lämna några garantier på hur lång tid det tar för mottagaren att få pengarna.

DNB är vår samarbetspartner för utlandsbetalningar.

Prislista för utlandsbetalningar

Betala med kort utomlands

Betala med ditt kort på resan istället för att växla till kontanter innan semestern. Det är lika enkelt och säkert som hemma, dessutom får du oftast ut mer av din semesterkassa.

Valutakurser vid utlandsbetalningar

När du gör en betalning reserveras beloppet på ditt konto med en preliminär valutakurs. När växling sedan sker bestäms kursen och den kan ändras något från den preliminära kursen. Det innebär att pengarna som reserverats på ditt konto kanske inte stämmer med slutbeloppet. Tänk därför på att ha tillräckligt med pengar på kontot för att det inte ska övertrasseras om beloppet skulle bli högre.

Aktuella preliminära valutakurser

Hjälp med valutaomvandling

Om något blivit fel vid en utlandsbetalning – reklamation

Vi hjälper dig att rätta till eventuella fel vid utlandsbetalningar när du gör en reklamation, exempelvis om pengarna inte nått mottagaren. Om den mottagande banken begär kompletterande uppgifter eller skickar tillbaka beloppet, räknas det också som en reklamation.

Eventuella kostnader för reklamationer

Om reklamationen inte beror på något fel från din sida har du rätt till ersättning för avgifter och ränta som uppstått.

Om felet beror på att du lämnat fel uppgifter tar vi ut en reklamationsavgift enligt aktuell prislista. Vissa utländska banker tar dessutom betalt för att handlägga reklamationer vilket gör att den kostnaden kan läggas till reklamationsavgiften. Då drar vi den kostnaden från ditt konto i efterhand.

Det kan vara bra att veta att reklamationer ofta tar lång tid att handlägga och tiden kan variera mycket mellan olika länder i världen. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna med din reklamation.


Ta emot betalningar från utlandet

Du behöver lämna dessa uppgifter till den som ska skicka pengar till dig

 • Namn och adress.
 • Ditt kontonummer i IBAN-format, det är ett internationellt standardformat för att skriva bankkontonummer. Du hittar ditt kontonummer i IBAN-format i internetbanken under "Kontoinfo".
 • Länsförsäkringar banks BIC/SWIFT-adress ELLFSESS.
 • Vi samarbetar med DNB vid utlandsbetalningar och använder dem som korrespondentbank/täckningsbank för alla valutor. Oftast räcker det med att uppge Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress men om den utländska avsändarbanken kräver uppgift om vår täckningsbank DNB så är deras BIC/SWIFT-adress DNBANOKK.

Lösa in utländska checkar

Du kan lösa in en utländsk bankcheck på våra kontor och så snart pengarna kommit från den utländska banken sätter vi in dem på ditt konto. Det tar cirka tre veckor, men kan dröja upp till 90 dagar beroende på den utländska bankens rutiner. När du vill lösa in en check betalar du en avgift, se prislistan. Sedan skickas en kopia på kvittot för dessa avgifter tillsammans med checken till inkasso och processen startar.

Det är tryggare, snabbare och blir mycket billigare om du istället skickar tillbaka checken till betalningsavsändaren och begär normal utlandsbetalning direkt till ditt konto. Speciellt då många checkar inte går att lösa in på grund av omfattande bedrägerier med checkar.

Egenhändigt handskrivna företagscheckar

Vi löser inte in egenhändigt handskrivna så kallade privat och företagscheckar. Alla checkar ska vara förtryckta och utställda av en bank.


Nyttig information

Nyttig information om utlandsbetalningar

Här har vi samlat information för dig som vill få fördjupad information om våra tjänster för utlandsbetalningar.


Om SEPA-betalningar

Dra nytta av SEPA

Gränserna suddas ut mer och mer för betaltjänster i Europa när betaltjänsterna inom den gemensamma betalmarknaden Single Euro Payments area (SEPA) standardiseras under åren 2014 till 2016. 

Du som reser, jobbar, studerar eller har egendom i ett annat europeiskt land kan dra nytta av Europas nya gemensamma betalmarknad och för dig med affärsverksamhet i ett europeiskt land blir livet enklare.


Frågor och svar om utlandsbetalningar

 • Försäkringar

  SEPA (Single Euro Payments Area) drivs bankgemensamt och baseras på politiska krav som stöttas av EU och har som syfte att skapa en gemensam marknad för eurobetalningar i Europa. Alla EU/EES-länder, Monaco, Schweiz och San Marino ingår i SEPA.

  SEPA samverkar med betaltjänstdirektivet Payments Services Directive (PSD). Det handlar framförallt om kundernas rättigheter och bankernas skyldigheter som exempelvis krav att tydligt informera kunderna om priser och villkor för betalningarna.

  Bankerna samordnar sig genom European Payments Council (EPC) och driver där arbetet med att göra verklighet av visionen om ett gemensamt betalområde i Europa. Bland annat sker där regelbundna uppdateringar av produktregelverken för SEPA-betalningar.


  Hjälpte det här svaret dig? 7 av 8 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Är du kund hos oss påverkas du inte av några förändringar då vi redan följer den gemensamma betalmarknadens lagstiftning för SEPA-betalningar.


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 5 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Slutdatum för när SEPA ska vara genomfört är fastställt i europeisk lagstiftning kallad SEPA end date regulation (förordning 260/2012). Förordningen innehåller krav på banker och bankkunder som betalar i euro inom och mellan de 33 länder som ingår i den gemensamma betalmarknaden. Förordningen innebär att nationella betalningsprodukter i euroländerna ska bytas ut mot SEPA-anpassade tjänster senast den 1 februari 2014 (med vissa undantag för nischprodukter).

  Vissa tillkommande krav ska vara uppfyllda senast under 2016. Eftersom Sverige inte har euro som valuta måste vi byta ut våra nationella betalningsprodukter i euro senast den 31 oktober 2016.


  Hjälpte det här svaret dig? 1 av 4 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. 


  Hjälpte det här svaret dig? 5 av 13 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi samarbetar med DNB vad gäller utlandsbetalningar. Normalt räcker det med att uppge Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress ELLFSESS, men om den utländska avsändarbanken kräver uppgift om vår täckningsbank så är deras BIC/SWIFT-adress DNBANOKK.


  Hjälpte det här svaret dig? 8 av 16 har fått hjälp av svaret