Styrelsen

Länsförsäkringar Bergslagens styrelse väljs av vårt fullmäktige på den ordinarie bolagsstämman varje år.

Bengt-Erik Lindgren - Ordförande
Född 1950
Invald 2011, mandatperiod 2015-2017

Christina Liffner - Vice ordförande
Född 1950
Invald 2004, mandatperiod 2016-2018

Joakim Alkman
Född 1963
Invald 2010, mandatperiod 2016-2018

Anki Norrström
Född 1952
Invald 2015, mandatperiod 2015-2017

Annika Bergman
Född 1966
Invald 2009, mandatperiod 2015-2017

Sofia Larsen
Född 1972
Invald 2016, mandatperiod 2016-2018

Per Åhman
Född 1954
Invald 2008, mandatperiod 2016-2018

Ulf Nilsson
Född 1958
Personalrepresentant

Helena Lindberg
Född 1978
Personalrepresentant

Linda Kamsvåg
Född 1977
Personarepresentant, suppleant

Henrik Seiver
Född 1956
Personalrepresentant, suppleant