Börsen faller – finns det anledning till oro?

Världens börser föll kraftigt under måndagen och amerikanska S&P 500 noterade vid stängning en nedgång på 4,1 procent. Under tisdag förmiddag hade Stockholmsbörsen fallit med 2,3 procent efter ett initialt fall på 3,9 procent. Under natten föll även börserna i Asien kraftigt.

För att sätta fallet i perspektiv handlar dock nedgången i amerikanska S&P 500  i stort sett bara om att årets uppgång utraderats, men hastigheten har såklart överraskat.

Länsförsäkringars chefekonom Anna Öster kommenterar:

Orsaken till börsnedgången är sannolikt den starkare konjunkturutvecklingen och en oro för att inflationen ska stiga snabbare än vad man tidigare förväntat sig. Detta skapar i sig en oro över att centralbankerna stramar åt penningpolitiken i en snabbare takt och att räntorna därmed stiger snabbare än väntat. Ränteuppgången har dock pågått ett tag av just ovan nämnda faktorer, men det var oväntat starka amerikanska lönesiffror från i fredags som drog igång oron på allvar.

-         Vi tror inte att detta är början på en nedgångsfas i ekonomin. Den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas starkt med en fortsatt god optimism bland både hushåll och företag runt om i världen, vilket vi tror kan fortsätta under året. Den starkare konjunkturen kommer leda till att inflationstrycket successivt stiger och att centralbankerna stramar åt penningpolitiken, med den amerikanska centralbanken i täten. Inflationstrycket är fortfarande lågt i ett globalt perspektiv, vilket kommer göra att centralbankerna kommer gå försiktigt fram. Penningpolitiken är fortsatt mycket expansiv med låga räntor och fortsatta stödköp i Europa och Japan, vilket talar för att ränteuppgången förblir måttlig. Paradoxalt nog kan också den amerikanska centralbanken gå långsammare fram med att strama åt penningpolitiken om börsoron håller i sig, vilket i sin tur borde ge stöd för börsutvecklingen framöver.

Räntorna är i en uppgångsfas vilket har en åtstramande effekt på ekonomin, men så länge de går upp på grund av förväntningar om ökad tillväxt är åtminstone en måttlig ränteuppgång inget hinder för börsen.

-         Det är först när den globala ekonomin börjar bli överhettad, inflationen stiger kraftigt och räntorna kommit upp på höga nivåer som börsreaktionen brukar vara negativ. Där är vi sannolikt inte ännu.

Rapportsäsongen tycks också gå hyggligt för börsbolagen, omkring 80 procent av bolagen som hittills rapporterat i S&P 500 har slagit både vinst- och försäljningsförväntningarna. Motsvarande siffror för Stockholmsbörsen (OMXS30) är omkring 60 respektive 75 procent.

 

Se alla nyheter